Event jag har arrangerat eller varit medarrangör till

Här kan du läsa om event som Hallén arrangerar ensam eller tillsammans med andra geocachare.