Nationaldagscaching

En ledig dag mitt i veckan innebar att team H J T (Hallén, Jsson, TMR68) bestämde sig för att åka ut på en tur i det vackra sommarlandskapet. Det var två huvudområden under dagen, Hol och Vårgårdatrakten med några vandringar och ”ströburkar”. ”Holleden” var alltså dagens första mål. Där var var jag senast i samband med ”International Geocaching Day: Event

Läs mer

Halvdöda fallet och den försvunna burken

Enligt ett rykte skulle det under den rådande torkan vara lämpligt att lösa ett olöst fall. Detta fick mig att ge mig av österut denna söndag med siktet inställt på ”Fallet med fallet i fallet”. Det visade sig att ryktet var rätt och riktigt, fallet var nästan helt utplånat och kunde därmed lösas utan några nämnvärda problem! (idag det vill

Läs mer

Utmaningarna i sommarvärmen

Den ovanligt varma majmånaden fortsätter med oförminskad styrka. Detta till trots åkte team HJT (Hallén, Jsson, TMR68) ändå ut på en tur som omfattade bland annat en del skogsvandringar bland burkar, mygg och knott samt en och annan älg. Vårt första mål var en ”städrunda” kring Surtesjön i Vättlefjällsområdet. Första burken för dagen blev ”Kanalen” som bör vara en del

Läs mer

På led genom skogen

En strålande solig dag när mängder av mugglare stormade in mot Göteborgs centrum för att ta ett varv… då beslutade sig team HJT (Hallén, Jsson, TMR68) för att lämna orten och be ge sig ut på led i skogen! Vi tog geocachingpendeln söderut till den lilla orten med den långa perrongen, Anneberg och där loggades den lokala cachen givetvis. Vi

Läs mer
« Äldre poster