Geocaching i P1

Den senaste tiden har geocaching fått mycket uppmärksamhet i media. Jag tänker då inte bara på trista händelser som när bombgruppen förstör burkar, utan framförallt på de positiva berättelser som lyfts fram i reportage kring geocaching (GP 2018-08-20, GP 2018-09-21, båda är låsta artiklar). I måndags (15 oktober) sände Ute med P1 ett långt inslag om geocaching ”Geocaching och historier

Läs mer

Välen

En strålande varm höst- eller var det sommardag? Oavsett årstid så var det en fin dag att bege sig ut på lite burkjakt. Jag fick oväntat lite extra burkletartid dessutom så det kunde bli en tur ut till de västra delarna av staden och naturreservatet Välen. Jag inledde med cachen ”Stora Ån 2.0”, en lagom utmaning nu när områdets nässlor

Läs mer

Geocaching på gränsen och däromkring

Geocaching är väl alltid något på gränsen till något – denna lördag blev det burkjakt i gränstrakterna mellan Västergötland, Jönköpings län och Halland. Det var team HJT (Hallén, Jsson, TMR68) som gav sig ut på en heldagsrunda. Vi började med att besöka Torpa stenhus, givetvis den nya virtuella där, samt ett antal traditionella cacher i närområdet. Utmed vägarna ut mot

Läs mer

Burkjakt och event vid Röda sten

Vid kl 13 skulle det bli stort event vid Röda sten, nästan rakt under Älvsborgsbron. Men innan eventet fanns möjlighet att gå på en mindre burkletarrunda i närområdet. Första målet var ”Sjöbergen N” som hittades utan några problem, inte heller ”I kanten av Sjöbergen” krävde något omfattande sökande utan var snabbt hittad. När jag närmade mig eventplatsen kände jag på

Läs mer
« Äldre poster