Halléns Geocachingäventyr

Det finns platser vi burkletare återvänder till gång, på gång, på gång i takt med att gamla burkar försvinner och nya läggs ut på samma eller nästan samma plats. Idag blev...

Uppe vid den högt belägna Masthuggskyrkan har det sedan augusti förra året funnits en virtuell cache ”Göteborg vid Dina Fötter”. Det har inte blivit av att logga denna, alltid har något...

Team H J T (Hallén, Jsson, TMR68) begav sig denna lördag ut på en tur norr om Kungälv för att leta burk. Strax efter att vi anlänt till Kungälvsområdet publicerades en...

Denna helg har alla krafter motarbetat geocachingen… men jag lyckades åkalla gc-kraften och få åtminstone en burk loggad. Turen ned till badplatsen vid Härlanda tjärn är inte lång från cachingbasen, men...

Idag begav jag mig åter ut från kontoret för att leta burk i centrala staden, den riktiga centrala staden innanför vallgraven. Utmed den något uträtade vallgraven har under lång tid funnits...