Andorra – sedan hemfärd

När vi ändå var klara med CSJ etapp 16 i god tid fick vi idén att färdas ut från EU och in i det hemlighetsfulla landet Andorra. Ett land som inte liknar något annat i Europa! Det är lätt att färdas in i landet, ingen passkontroll krävs, valutan är Euro, men där stannar likheterna med andra länder i den västra delen av vår kontinent. Detta är hur landet skildras via UD:s hemsida:

Med en yta på 468 km2, motsvarande en tredjedel av Öland, är Andorra är en av Europas mikrostater. Landet har en unik styrelseform då Frankrikes president och biskopen av La Seu d´Urgel (i Spanien) fortfarande är landets statschefer, men deras poster är i huvudsak symboliska. Parlamentet utgörs av generalrådet (conseil général), vars 28 medlemmar utses i allmänna val vart fjärde år. Regeringen har den verkställande makten och är ansvarig inför generalrådet. Regeringschefen väljs av generalrådet och utser övriga ministrar, som inte samtidigt får vara ledamöter av generalrådet. Politiska partier blev tillåtna först genom 1993 års författning. I den unga demokratin fanns ingen tydlig partistruktur. Dominerande parti sedan 1997 har varit det liberal-konservativa Andorras Liberala Parti, PLA.. I parlamentsvalet i april 2005 fick PLA 41 % av rösterna och hälften av de 28 mandaten. Tidigare utrikesminister Albert Pintat Santolária blev premiärminister.
Jordbruket var basen för ekonomin fram till mitten av 1900-talet. Sedan växte handeln med konsumtionsvaror; billiga, tullfria varor lockade allt fler besökare från andra länder. Denna ström av köpvilliga utlänningar gjorde att turismen utvecklades till landets viktigaste näring vid sidan av den tullfria handeln. Andorra är även känt som ett internationellt bank- och finanscentrum.

Det måste sägas vara en helt unik stadsbildning, stadsöverhuvud i form av en utländsk president och en biskop! Hela konstruktionen känns verkligen medeltida. Texten på UD:s hemsida fortsätter:

Andorra är ett litet bergsland inklämt mellan Frankrike och Spanien. Enligt traditionen erövrade Karl den store Andorra från morerna på 800-talet, men furstendömets verkliga ursprung är omtvistat. Det lilla landet ställdes 1278 under överhöghet av den spanske biskopen av Urgel och den franske greven av Foix. Den senares rättigheter övergick 1607 under Henrik IV till den franska kronan och slutligen från franska revolutionen 1789 till presidenten. Systemet innebar att den spanske biskopen och den franska presidenten bestämde om nya lagar skulle godkännas eller inte. Detta system varade, utan större förändringar, till slutet av 1900-talet. 1990 tillsattes en kommission med uppgift att utarbeta en ny författning som skulle leda till självständighet. Efter en folkomröstning 1993 antogs den nya författningen och Furstendömet Andorra blev därmed en suverän stat. Politiska partier och fackföreningar blev tillåtna, ett självständigt domstolsväsende upprättades och landet fick rätt att formulera sin egen utrikespolitik. Andorra är med i ett flertal multilaterala organisationer som bland annat FN, Europarådet och OSSE. Samarbetsavtal med både Frankrike och Spanien undertecknades 1994. Andorra är inte medlem i EU men har ändå ett omfattande samarbetet med EU genom ett antal ad hoc-avtal.
Ett kort stopp på vägen mot Andorra.

Vi körde genom bergspassen mot allt högre höjder. När man kom in mot gränsen var det verkligen ett smalt pass mellan höga berg. Kort efter att gränsen passerats plockades den första cachen ”pont de la margineda”.

Hallén har hittat sin första burk i Andorra (Foto: TMR68)

Vi hade sedan sett ut en cache med hög svårighetsgrad, en 4/1, men det blev något av ett antiklimax då burken hittades omedelbart. Men platsen invid det gamla utryckningsfordonet var ändå kul.

Foto: TMR68

Bergsmassiven i det lilla landet var verkligen imponerande, under vår cachingtur fick vi många möjligheter att beundra utsikten.

När vi kom över 1 500 meters nivån så började snö att synas i sluttningarna.

Dessutom såg vi en märklig anläggning, liknande en berg å dalbana i sluttningen. Undrar hur den används?

Jag tror inte att den färden är något för mig, men kul att se på youtube!

Vi fortsatte vår färd uppför berget (i bil) mot den magiska nivån 2 000 meter, så högt över havet hade inte någon av oss loggat en burk tidigare. Trots att burken ”Tobotronc 3” hade flera DNF loggar så gav vi oss ändå i kast med att leta i snön!

Jakten blev slutligen framgångsrik och vi fick en logg på 2 032 meter över havet, härligt!

Sent på eftermiddagen lämnade vi Andorra. På den spanska sidan stod tullarna och vinkade in bilar, jag kände mig ganska övertygad om att Ingabo skulle ”åka dit”, men vi klarade oss. Istället vinkades skummisarna Zcriptar och snafas in i tullen! Men de kom lindrigt undan, bara öppna och stänga bakluckan, sen var tullarnas kvot avklarad.

Det blev en tur i mörker i riktning mot Barcelonas utkanter där det skulle bli en sista natt i Spanien för mig och snafas.

Jag flög med Norwegian hem, märkligt nog hade flygplanet en bild på Carl von Linné…

Är det Hallén som flyger omkring? (Foto: TMR68)
På väg mot Sverige.