I väntan på geo-tomten – Delhuvudets hemlighet

Burk6

December 2009 hade varit kall så isarna hade lagt sig på Delsjöarna. Dessa sjöar är kända för att ha osäker is då det pumpas upp vatten i sjöarna för att de skall tjäna som en buffert för Göteborgs vattenverk. Men den 9:e januari 2010 låg isen riktigt tjock på sjöarna och det var dags att ta sig an en burk som placerats på Delhuvudet – ibland kallad Storön. Förutom cachen hade jag som mål att hitta den ristning som skulle finnas på ön. Turen över isen gjordes i sällskap av flera andra geocachare och vi var framgångsrika både när det gäller burk och ristning. Mer om detta äventyr finns i ett tidigare blogginlägg via denna länk.