Jag anar ugglor i mossen…

ugglemossenkarta

Ugglemossen

Nog kan man ana en och annan uggla i mossen när Hallén är ute på tur i skogen! Idag tog jag åter en vandring i mina hemmarker kring Delsjöarna för att röja upp lite bland burkarna kring Ugglemossen. Målet var att logga cacherna väster om mossen och sedan lämna de som ligger österut till nästa upprensningsrunda. Jag började dock med vissa bestyr ute i skogen som är relaterade till julen, och nej – om ni tror att det rör sig om en ny burk så är det fel! När dessa bestyr var avklarade gick jag i riktning mot Delsjökärr och loggade ”Ugglemossen runt – Gran” och fortsatte sedan på avstickaren bort från mossen. När jag ändå var på rätt sida av bäcken och sankmarken passade jag på att bana mig väg i stiglöst land fram till ”Ugglemossen runt – en avstickare mot golfbanan”, det var nog inte den bästa av vägar jag tog, men burken blev loggad.

Utmed stigen påträffade denna "holk" men hålet var så litet att jag först trodde det kunde vara en cache, men så verkade inte vara fallet - en myst!?!
Utmed stigen påträffade denna ”holk” men hålet var så litet att jag först trodde det kunde vara en cache, men så verkade inte vara fallet – en myst!?!
Annorlunda ledmarkering.
Annorlunda ledmarkering.
Det kunde vara halt...!
Det kunde vara halt…!

Omväxlande var det blött, isigt och ibland en kombination av båda! Om man inte hade för hög Hallén-fart gick det att ta sig över spängerna. Burk för burk loggades, för det mesta utan större problem. Vid ett par burkar fick jag ta till ”träpinneteknik” för att nå upp till cacherna.

Ugglecache

Slutligen hade jag nått fram till spången över Ugglemossen och därmed lämnat dagens sista cache bakom mig.

Ugglemossenskylt

När jag vandrade hemåt utmed Stans väg såg jag två bekanta figurer komma gående tillsammans med en fyrbent bekant geo-dog. Det var MPLL och Peg54321 samt Benny Boy som såg ut att se efter en möjlig väg rakt ut i ett kärr, jag kunde visa på en bättre och torrare väg, dessutom fick vi en trevlig pratstund.

Åter hemma i cachingbasen kunde jag konstatera att det blivit 14 burkar loggade idag och 19 kilometers vandring. Lite välbehövlig motion inför julens fröjder!