I megaliternas skugga

Team H I T (Hallén, Ingabo, TMR68) var under söndagen åter ute på ett litet äventyr, denna gång i trakten av Falköping – Sveriges megalithuvudstad. Vill du få en snabb introduktion till megaliter i Falbygden, följ då denna länk!

Redo?
Redo?

Vi började inte vår tur vid någon megalitgrav utan typiskt nog med att promenera en ridrunda. Vi hade väntat oss att snabbt klara av denna serie, men så blev det inte. Letandet var utdraget på flera av burkarna och två i serien fick vi skriva dnf-logga på efter långvariga sökanden. Efter denna rejäla utmaning åkte vi ett kort stycke mot Mösseberg där det fanns flera olika slingor som låg och väntade på oss!

Det var många gånger fin utsikt!
Det var många gånger fin utsikt!

När vi nådde fram till ”Två kvar” möte vi clewas och fick ett trevligt geo-samtal innan vi gick åt olika håll efter framgångsrik loggning. Vi fortsatte vår vandring genom skogen innan vi kom ut på en liten väg och talade om huruvida vi skulle ge oss på T4:a burken en bit bort eller inte. Då kommer clewas körande… han har redan loggat denna cache men vi får låna en stege och kan därefter hitta buken – ett stort tack clewas!

Efter lite ytterligare vandring kom vi in på ”Myrsubiærghsrundan” som innehåll många kreativa burkar, inte alltid så lätta, men det var en trevlig tur över stock och sten, ibland försökte vi gena och då blev det ganska snårigt…

två gubbar i skogen

Stubbe

Vädret var perfekt för vandring denna söndag, solen sken över oss och vinden var obefintlig vilket gav en klart och fin höstluft.

Skogsmulle

Till rundan fanns även en final som vi fick hålla reda på informationen till, och det gick för det mesta bra!

Röd liten stuga

Övervakad

All burkarna klarades av och vi kunde återvända till fordonet innan solen hunnit gå ned. Därmed kunde det också bli lite bonuscaching per bil denna söndagseftermiddag. Ett trevligt stopp var vid ”Luttra kyrka” där det förutom en mycket fint utformad cache dessutom vanns en minnestavla över den fattigstuga som legat på platsen.

Fattigstuga

Den verkliga höjdpunken under dagen var när vi nådde fram till ”Luttra – Megalit”, en av de fantastiska gånggrifterna i Falköpingstrakten. Nog hördes det lite pliktskyldigt knorrande från mina två kumpaner när jag obekymrat klev förbi cachen utan att logga och istället började titta och fota den fina gånggriften. Det var onekligen så att även Ingabo och TMR68 gillade besöket.

Luttra Megalit

Info

Skylten vid gånggriften uppger att den byggdes under början av 3000-talet f.Kr, alltså den vanliga tidsbestämningen av dessa gravar. Inget sägs på skylten om denna gånggrift undersökts eller plundrats. Via Fornsök får man dock informationen att den inte är undersökt, i övrigt ges följande beskrivning:

”Gånggrift i stensättning, rest av. Stensättningen, rest av, är ca 14×7 m (NNÖ-SSV) och ca 0,5-1 m h. Övertorvad. Den rektangulära kammaren är 7×2,5 m (NNÖ-SSV), I V långsidan är 4 hällar, 1-2 mbr, 0,2-0,4 m tj och 1-1,7 m h. I Ö långdidan är 2 hällar, 1,5 resp 2 m br, 0,4 m tj och 0,8 resp 1,5 m h. I N är en gavelhäll? av granit, 3×1,2 m st och 0,9 m h. Utanför den förmodade gavelhällen är en häll i marknivå, 1,5 m br och 0,2 m tj, troligen häll från Ö långsidan. På mitten av kammaren är en takhäll, 3×2 m st och0,7 m tj. På mitten av Ö långsidan är gången, 2 m l (140-340gon) och 1 m br. Av gången återstår 2 hällar, en på vardera sidan, 2 mbr, 0,35 m tj och 0,5 resp 0,6 m h. Över gången är en nyckelsten, på vilken takblocket vilar, 2,2×1,2 m st och 0,7 m tj. Stensättningen, rest av, är kraftigt schaktskadad och påförd odlingssten.”

När vi avrundade burkjakten kunde vi mycket nöjda notera 50 hittade cacher och nästan två mils vandring.