Påskevent i öster – nu närmar det sig!

På måndag 25/4 är det dags för det stora Påskeventet.

Påskhelgen har inletts med strålande väder, alla prognoser säger att vi får sol och 10-15 grader på måndag när det är dags för event vid Delsjökärr! Låt oss hoppas att det stämmer.

Det är tänkt att vi skall hålla till vid en grillplats nära Lilla Delsjöns strand, där fanns förr en ”grillstuga” men den brann ned förra året, undrar om det har något att göra med att det nästan samtidigt kom ut en ny cache där – ”Cache a fire #6”!?

Här skall eventet hållas! Vi får hoppas att mugglarmötet på bilden då har upplösts!

Eventet är tänkt att avrunda påsken och för att vi geocachare skall få lite trevlig samvaro. Det blir inte några eventbanor utan det är tänkt att bli ett event där vi håller oss kring eventplatsen med en utflykt i form av en promenad där jag berättar om områdets historia för de som är intresserad. Turen blir ganska kort, knappt en kilometer lång med temat stenåldersmänniskor och torpare!

En ny cache har skapats, den kommer att släppas ut på geocaching.com kl 16 men givetvis skall deltagarna på eventet få vissa fördelar. Denna gång hade jag tänkt att pröva ett nytt koncept för utdelning av koordinaterna. När deltagarna anländer till eventplatsen kommer alla att få en lapp där man skriver sitt användarnamn, sedan har vi en utlottning. Den som vinner får ett försprång på 20 minuter och därmed möjlighet till en säker FTF. Därefter släpps koordinaterna till alla eventdeltagare.

Planen för eventet ser ut på följande vis:

  • 12.00 Eventet startar.
  • 13.00 Vi tar en historisk promenad rund Delsjökärr – stenåldersmänniskor och torpare blir teamat!
  • Senast 14.30 är vi tillbaka vid eventplatsen. Dragning i eventets lotteri! Vinsten är koordinaterna (och FTF-möjligheten) till den nya cache som släpps till världens kännedom kl 16.00. Den lycklige vinnaren får 20 minuter på sig att erövra sitt pris, sedan får övriga deltagare möjligheten att jaga upp burken.
  • Vid 15-tiden avrundar vi eventet, men inget hindrar att man stannar kvar, eller ger sig ut på burkjakt i skogarna kring eventplatsen.

Glöm inte att ta med något att äta! Bertilssons stuga kommer nämligen att vara stängd på annandagen.

Den äldsta av stugorna.
Spår av torparna finns överallt i landskapet.'
Häxorna har landat vid Delsjökärr!!
Men elden väntar på häxorna....
Vid Ugglebäcken har det hänt saker...
Kaptens Bertilssons väg kan du gå eller cykla till eventet.
Eller kanske denna väg söder om Lilla Delsjön.

Varmt välkomna på ett uppäggande event!