Upprensning utmed Mellbyleden och Bergsjövägen

Den 5:e mars var jsson, peg54321 och jag ute på en vandringstur som sträckte sig från Björkekärr till Hjällbo. Då tog vi nästan alla burkarna utmed den nya gång- och cykelbanan utmed Mellbyleden och Bergsjövägen. Men några blev liggande ologgade. Idag var det dags att åtgärda kvarvarande ologgade burkar. Det är några kilometers transportsträcka från cachingbasen till den första burken ”Cykelbana längs Mellbyleden 7”, men det ger bara god träning inför sommarens äventyr. När jag var här senast täcktes marken av snö, då var det omöjligt att hitta burken, idag däremot var det mycket lätt, rakt på, öppna, logga och gå vidare!

Nu var det inte långt till ”Cykelbana längs Bergsjövägen 3”, här letade vi länge, mycket länge under det förra besöket. Man känner alltid en viss oro när man närmar sig en plats som man sökt av så grundligt, men denna gång var det inte lika spänt. Burken, som faktiskt var borta, har nyligen ersatts av ägaren. Därmed hade jag gott hopp om att få min logg. Så blev också fallet, inom någon minut var burken lokaliserad och signaturen satt i boken.

Den avslutande cachen under min lilla ”geowalk” blev ”The Water Hole”. Även den sökte jag ganska länge efter vid det förra besöket, men då var den ena sidan av hålet täckt av ett pansaristäcke! Det var givetvis borta idag och där låg burken, lätt hittad utan ishinder!

Nu var cacherna utmed gång- och cykelvägen rensade, man har fått ytterligare 17 kilometers vandring i benen och mycket solsken, kan det bli bättre? Dessutom noterar jag nu att ”mätaren” står på 5 999 hittade cacher – nu blir det spännande!