Upplysning

Ända sedan jag flyttade geocachingbasen har min trogna ficklampa varit ute på villovägar, DNF varje gång jag försökt finna den! Näst GPS och penna är ju en bra ficklampa en del av den nödvändiga basutrustningen så det har ibland varit lite svårt att jaga burk. Igår fick det vara nog, jag gick in på Teknikmagasinet och införskaffade en ny lampa, modellen större än den jag hade tidigare med 210 lumens, kanske leder det till att min gamla lampa behagar visa sig igen!

Ficklampa