Ding Dong Geoklockan klämtar

Smålandsgården och klockstapeln

När det ringde ut från dagens sista möte avvek jag med raska steg över stadens sten och asfalt för att ta mig in i Slottsskogens gröna park. Där kom den 20:e en helt ny burk, då en gamla hade arkiverats – enda möjligheten att få in något nytt i parken numera! Det rörde sig om cachen ”Ding Dong” som ligger vid den stora klockstapeln invid Smålandsstugan.Stugan är från 1750-talet och kommer från Skubbhult, Femsjö socken i nuvarande Hylte kommun. Den köptes av  Smålands gille och flyttades under början av 1900-talet till sin nuvarande plats i Slottsskogen.  Mer om landskapsstugorna, Göteborgs svar på skansen, kan du läsa på Göteborgs stads hemsida om parken via denna länk.

Det var idag helt mugglarfritt på platsen så jag kunde lätt lokalisera och logga den lilla burken innan det var dags att gå bort mot Botaniskas hållplats för färd hem mot cachingbasen och börja tänka på den stundande helgens äventyr….

Vy från cachen....
Vy från cachen….