Bastiljon Carolus XI Rex

Bastiljon Carolus XI Rex

Bastiljon Carolus XI Rex är en imponerande anläggning för den som kommer nere vid Kungsgatans mynning. Det är en av få rester av Göteborgs en gång så starka befästningsverk. Det påstås att bastionens inre användes till krutförråd, men det finns ganska få dokument som kan belägga hur fästningens olika delar användes. I en artikel i Vårt Göteborg från 2005 finns en berättelse om de bevarade delarna av fästningen. Lite bilder från underjorden finns via en annan Hallén-blogg om Göteborgs historia.

Inne i bastionen.

Det är alltså en spännande del av Göteborg som dessutom har hyst flera generationer av cacher. Den första burken placerades ut i november 2001 och var därmed en av de äldre i Sverige. ”Petit” placerades ut av Buda & Kite men den 16 januari 2012 hade burken varit försvunnen en längre tid och ingen hade utfört underhåll och därmed blev den tyvärr arkiverad. Det dröjde sedan till juni 2012 innan den nya burken ”Last bastion reloaded” uppenbarade sig på platsen. Den fick inte ett lika långt liv som sin föregångare utan arkiverades den 4:e maj i år. När denna lucka blev ledig var hebb snabbt på plats och placerade ut en ny burk som släpptes den 9:e maj. ”Bastiljon Carolus XI Rex” en burk som bär bastionens namn, härligt med en cache med ett historiskt tema! När cachen publicerades var jag i Stockholm och efter hemkomsten från huvudstaden har jag kämpat med en seg förkylning och inte haft kraft att bedriva någon caching.

Utsikt

Men idag var det synnerligen inbjudande väder och hälsan hade återvänt såpass att jag kunde ta en promenad genom centrum mot cachen för att göra ett försök att få mig en logg. Redan på långt håll såg jag två personer på en bänk, undrar om det är den bänken… men när jag slängt en blick på hinten insåg jag att bänken jag var intresserad av var fri från mugglare! Jag gick med bestämda steg mot bänken, satte ned min ryggsäck, tappade olyckligtvis min penna och var tvungen att leta upp den under bänken! Då skruvades denna bison itu och jag fick med mig loggremsan upp till bänken. Loggen signerades, sen tappade jag klantigt nog pennan igen! Bara att böja sig ned vid bänken och leta vidare, samtidigt som bisonburken återfick sin loggremsa.

Mycket nöjd med denna logg kunde jag resa mig upp igen, borsta bort gruset från knäna och gå vidare på min lilla minivandring genom stadens gator och torg.

Utsikt