Ullstorp – har ni Höört?

Sista dagen i Skåne kunde ha bjudit på ytterligare ett event, men vi valde att inte ge oss på CITO-eventet utan istället åka ut i skogarna vid Ullstorp för att plocka burk i stället! Vår tur började lite innan, naturligtvis, faktiskt rakt utanför vårt boende som vi nu lämnat för sista gången. Där hittade vi fram till ”Ales stenar – Nästan iallafall”, i Fornsök får man följande information om fornlämning Höör 5:3:

1) Rest sten, 1.6 m h, 0.6 m br (NNV-SSÖ) och 0.5 m tj.2.3 m NNV om nr 1 är:2) Rest sten, 1.5 m h, 0.6 m br (N-S) och 0.5 m tj. Runtom löpande spricka 0.6-0.8 m från toppen.3 m Ö om nr 2 och 2.7 m NÖ om nr 1 är:3) Rest sten, 1.2 m h, 0.5 m br (NNV-SSÖ) och 0.2-0.4 m tj.Toppig.Mellan nr 1 och nr 2 är spår efter grävning? Omgivna av lövsly.Stenarnas ursprungliga plats var enligt sockenbeskrivningarna1746-47 ”tätt vid landsvägen, som går till Hasslebro i Onsiö härad.” Källan nämner endast två stenar med benämningen ”Tre-eller Trä- stenar”.Prästrelationerna 1690-93 har ”3-stensåken men nämner likaledes bara två stenar. Enligt Pehr Johnsson 1920 har stenarna ” av någon ägare till Åhersberg flyttats ”till alt försköna parken”.Förmodligen har därvid en tredje sten tillkommit .1) Rest sten, 1.6 m h, 0.6 m br (NNV-SSÖ) och 0.5 m tj.2.3 m NNV om nr 1 är:2) Rest sten, 1.5 m h, 0.6 m br (N-S) och 0.5 m tj. Runtom löpande spricka 0.6-0.8 m från toppen.3 m Ö om nr 2 och 2.7 m NÖ om nr 1 är:3) Rest sten, 1.2 m h, 0.5 m br (NNV-SSÖ) och 0.2-0.4 m tj.Toppig.Mellan nr 1 och nr 2 är spår efter grävning? Omgivna av lövsly.Stenarnas ursprungliga plats var enligt sockenbeskrivningarna1746-47 ”tätt vid landsvägen, som går till Hasslebro i Onsiöhärad.” Källan nämner endast två stenar med benämningen ”Tre-eller Trä- stenar”.Prästrelationerna 1690-93 har ”3-stensåken men nämner likaledes bara två stenar. Enligt Pehr Johnsson 1920 har stenarna ” av någon ägare till Åhersberg flyttats ”till alt försköna parken”.Förmodligen har därvid en tredje sten tillkommit .

Ale stenar?

När denna fina fornlämning var besedd och cachen loggad styrde vi mot Ullstorp för att inleda dagens vandring bland de dryga 30-cacher som vi sett doldes i området.

bgr01 tar sig fram genom en djungel
bgr01 tar sig över en mäktig flod…
Här misstänkte jag att det bodde troll, men i såfall är det geocachande troll under stenen!
Här misstänkte jag att det bodde troll, men i såfall är det geocachande troll under stenen!

Burkarna var oftast lätta att hitta även om terrängen bitvis var långt mer besvärlig än under gårdagens event. Det var åtskilliga diken och blöta marker som fick övervinnas för att vi skulle nå fram. ”Trollet Tryggves trevliga träsk” som inte tillhörde Ullstorpsserien bjöd på en extra utmaning där vi fick bygga en liten bro av grenar för att det skulle vara möjligt att nå fram, jag var övertygad om att TMR68 skulle bli trolltagen här! Snygg cache på en ”dramatisk” plats.

Här gick det inte att gå...
Här gick det inte att gå…
Två troll ute i träsket....
Två troll ute i träsket….
Hallén besöker myrorna...
Hallén besöker myrorna…

Det blev en riktigt fin vandring på något över 15 kilometer där alla burkar kunde hittas och loggas. Alltid härligt med framgångsrika cachingturer till fots.

Märklig byggnad

Ullstorpsskogen

Under vår vandring genom skogen träffade vi även på andra cachare, bland andra teamet från Växjö och en för oss obekant jägare som vi mötte nära slutet av turen. När vi slutligen nådde tillbaka till bilen möttes vi av Ingabo, Paan, andma313 och TLAJ som var på väg ut i skogen, dom hade tagit hälften av burkarna med bil.

När vi rullade ut från området hade en stor del av dagen passerat. Målet var nu att logga ett par kommuner till, den enda nya för mig denna dag blev Sjöbo men det hindrade mig givetvis inte från att logga burkar!

En fägata utan kor...
En fägata utan kor…

Efter Sjöbo stannade vi till för några burkar och lite mat i Lund och därefter mer eller mindre direkt tillbaka upp mot Göteborg. Vi var väl alla lite trötta efter en intensiv helg men en mycket trevlig helg med socialt umgänge och många loggade burkar. Vi ser redan fram emot att resa till skånska Växjö nästa år så som det utlovades under lördagen….