Kultcentrum – ny Hallén-cache

Pietro
Chefsarkeologen Pietro Lamponi

Upptakten till min nya cache ”Kultcentrum” är en framtida händelse där eliten bland den tidens arkeologer avslöjar den mytiska och primitiva fågelkulten som hade sitt säte i trakten av det vi idag kallar Björkekärr. De hittar bevis för kultens verksamhet och dess kusliga symbol, en stiliserad fågel:

”Ett mystiskt kultcentrum har hittats” kunde arkeologerna avslöja för media denna soliga vårdag. Rester av primitiva byggnadsmaterial hittades men inte några tecken på att någon bott på platsen. Detta förbryllade först arkeologerna men när de hittade en symbol med två korslagda streck började de ana vad det kunde röra sig om. Än mer säkra på sin sak blev chefsarkeologen Pietro Lamponi när några ben efter en fågel hittades ett par meter från byggnaden – detta var ett kultcentrum för ”fågelkulten” som var vanlig här för några tusen år sedan. De primitiva invånarna tillbad korslagda pinnar och plankor som de ansåg likna fåglar i flykt. Omedelbart utanför byggnaden hittades en avlång yta med någon form av enklare beläggning, detta måste ha varit en väg för ritualer som den primitiva stammen ägnade sig åt. Förmodligen fördes de stackars fåglarna fångna i procession längst vägen in i tempelbyggnaden där de nedlades vid ett altare för att slaktas. ”Man skall vara glad att ha sluppit att leva under denna primitiva och mörka tid när detta kultcentrum var i bruk, okunskap och vidskepelse var vida utbrett” uttalade Pietro till media den dagen.

Den nya cachen publicerades 22:10 på kvällen den 17:e juli och idea53 samt MareldC skrev sin FTF logg 22:28. Därefter strömmade besökarna in för att logga! Under cachens första aktiva timme blev det totalt 10 loggar.

Ett stort grattis till idea53 och MareldC och ett stort tack till er övriga som deltog i den heta FTF-jakten. Alla övriga önskas också varmt välkomna till kultplatsen för att sätta en signatur i den lilla loggremsan!

Här finns den mystiska fågelkultens folk... ni ser väl fågelsymbolen?
Här finns den mystiska fågelkultens folk… ni ser väl fågelsymbolen?