Film: World’s biggest Geocaching Event – Project Munich 2014

Gigaeventet besöktes av geocachare från 35 olika länder, däribland Argentina, Central Afrikanska republiken, Saudiarabien m.fl.! För-eventet på fredagen fick 821 besökare, alltså Megastatus medan Gigaeventet på lördagen besöktes av 8311 personer!! Det utan jämförelse största eventet i geocachingens historia. Även efter-eventet på söndagen var välbesökt, 585 deltagare. Detta jättearrangemang sköttes av 347 frivilliga på plats.

Arrangörerna av Gigaeventet var flitiga att filma eventet och nu har det kommit ut en del material på youtube.
[youtube:http://youtu.be/7IvdlzMI9Y0%5D