Klass 2 varning – inte hindrar det burkjakt

Lördag morgon övervägde jag att skaffa ett fartyg, kunde snart vara dags för det då jag väntade mig att havsnivån vilken sekund som helst skulle nå upp till Björkekärrs klippor! När den svaga oktobersolen började ge lite ledljus ute insåg jag att mina farhågor var överdrivna, det skulle nog räcka med stövlar under dagens lilla cachingrunda. Under inledningen av turen var det ordentligt med regn och när jag kom fram till de första små vattendragen så var de en god illustration till SMHI:s varning för höga flöden i små och medelstora vattendrag!

Nej, detta är inte Niagara...
Nej, detta är inte Niagara…

Uppdraget denna förmiddag var att vandra rakt genom Delsjö- och Kåsjöområdet rakt mot två nya burkar som publicerats under gårdagen. Det tycks vara början på en ny serie; ”En av en serie med cacher längs den gamla vägen mellan Öjersjö och Sävedalen” som det står i cachebeskrivningen. Låter trevligt, men inte kan jag vänta tills hela serien ligger ute när burkarna finns inom ”mitt” territorium!

Bäck eller stig? Inte alltid lätt att avgöra det idag, men detta är en stig...
Bäck eller stig? Inte alltid lätt att avgöra det idag, men detta är en stig…

Stövlar var helt klart bättre än kängor denna dag, med mina vanliga geo-kängor hade jag fått stora problem den sista kilometern fram till cachen!

När jag närmade mig den första burken fick jag en bonusupplevelse, först träffade jag på stora stenhögar, lämningar efter stenhuggarnas arbete ute i skogen. Därefter träffade jag på en liten gränsmarkering.

Skräpsten som stenhuggare lämnat efter sig.
Skräpsten som stenhuggare lämnat efter sig.
Gränsmarkering
Gränsmarkering.

Mindre än 20 meter från gränsstenen påträffades cachen ”Fore”.

Fore - där borta skymtar man golfbanan!
Fore – där borta skymtar man golfbanan! Men lite närmare skymtar man även en cache…

När burken åter låg i sin lilla håla gav jag mig åter ut på den något fuktiga stigen för att försöka leta upp ”…står så grön och grann i stugan”. Stigen var bitvis ett vattenfall och markerna kring cachen var om möjligt ännu blötare, på några ställen sjönk fötterna ned flera decimeter i lera och vatten! Men dessa blöta förhållanden stoppade inte mig, jag gick rakt mot cachen.

Detta exemplar stod inte i stugan utan i skogen.
Detta exemplar stod inte i stugan utan i skogen.

Burken var snabbt funnen och jag kunde påbörja vandringen tillbaka mot geocachingbasen.

Spången var försvunnen under vattenytan...
Spången var försvunnen under vattenytan…
Ugglemossen var blötare än vanligt!
Ugglemossen var blötare än vanligt!

Det blev en rask promenad på 13 kilometer och två rykande färska burkar loggade under denna lilla mini-caching-tur.