På tur till Ringön

En tur till Ringön låter kanske som en skärgårdsutflykt för alla utanför Göteborgsområdet, men det är inte något idylliskt med att besöka Ringön! Området är en ”industriöken” omgärdad av tung infrastruktur på tre sidor och älven på den fjärde, inte en plats som lockar till promenader om det inte vore för att det där då och då kommer nya burkar. Jag hade idag inte så mycket tid för burkletande men en liten logg tänkte jag ändå hinna med innan juli månad passerat. Det blev den rödaste av cachinglinjer som begagnades för att nå dagens mål ”Ringö B”.

Ringön

Måsarna höll vakt över den intilliggande gården så det gällde att SE UPP – men inte bara där fanns det irriterande åskådare, en kringvandrande sopptunnetittare gjorde mitt sökande lite besvärligt. Min envishet vann dock över mugglarens enfaldiga försök att stoppa mig så det blev efter lite trixande en logg även denna dag. Därefter kunde jag återvända hem till cachingbasen och fortsätta med lite förberedelser….