Nästan vid Lilla Änggården

Lilla Änggården

Dagens runda började i burkfattiga (läs redan loggade områden) vid Delsjöarna för att sedan gå vidare upp mot nästa höjdområde i Änggårdsbergen. Det är en mycket vacker trakt och i gränsen mellan det gröna och bebyggelsen ligger den gamla huvudbyggnaden till Lilla Änggården. Gården skapades genom en avstyckning från (Stora) Änggården 1787 och omkring 1780 stod huvudbyggnaden med ekonomibyggnader klara att användas. I grunden är det samma huvudbyggnad som ännu står kvar om än att den har förändrats. Den imponerande parken som omger gården kom till under 1860-talet samtidigt som en massiv satsning gjordes för att planera träd i de kala bergen ovanför gården. Släkten Grén var under lång tid de som brukade gården och som sommarhus var det ännu i bruk fram till 1945. Det var också då som den gamla ekonomibyggnaden som stod i vinkel mot huvudbyggnaden revs och ersattes av den byggnad som står där idag, allt är alltså inte 1700-tal vid gården. Släkten donerade gården till Göteborgs stad 1963.

Jag passade givetvis på att titta lite på byggnaderna även vid dagens besök innan jag styrde stegen upp i branten med målet inställt på ”Nära Lilla Änggården” och under ett halvt fallet träd av den större storleken som jag inte ville få över mig! Allt gick dock väl och jag tog mig upp i branterna. Där letade jag runt en bra stund och stod till sist och kliade mig i kalufsen. Var är burken? Tittade på spoilerbilden som visade en sten som skulle finnas i närheten, men jag kunde inte se någon sådan sten. Skulle det sluta med en DNF – på en large-cache dessutom? Än en gång ställde jag ifrån mig ryggsäcken och gjorde mig redo för lite mer bergsgetslek i den branta sluttningen, då fick jag se något, något som verkade lovande. Det var en pinne med något fäst i andra ändan – kan det vara Sir Götes favoritglass? Mycket riktigt, det var cachen! Vilken lättnad, burken var funnen och jag kunde avlägsna mig från Lilla Änggårdens marker i rätt ögonblick då ett lätt regn började falla över trakten.

En plats för bergsgetter!
En plats för bergsgetter!

Därmed var dagens lilla miniäventyr avslutat och ännu en centralt belägen burk hade ”rensats bort”.

Litteratur

Grén Broberg,  Lilla Änggården: en gammal släktgård vid Göteborg, Göteborg 1975

Kyle, Jörgen, Änggården under 300 år: en gård vid utkanten av Göteborg: 1620-1920, Göteborg 1991