Hur skum kan en sten bli?

Det har varit lite glest med burk den senaste veckan, för mycket mugglar relaterat jobb och för lite loggar! Inte skulle det bli mycket tid för burk under helgen heller, men en liten cache måste jag bara klämma in under söndagen! Ute i mina hemma marker fanns det en lämplig cache att sikta in sig på, ”Skum sten”.

Jag avvek från cachingbasen vid halv sjutiden på söndagsförmiddagen och tog mig snabbt ut på små stigar i skogen. Snabbt kunde jag konstatera att det fanns en och annan skum sten på väg mot cachen.

Skum sten, men inte tillräckligt skum….
Ännu en skummis…

I den skumma stenens hemtrakter var björnar en gång vanliga, Björnåstjärn, Björnås med flera namn bär vittnesmål om att det stora bruna djuret en gång funnits i trakten. Några björnar såg jag inte men ett annat stort brunt djur försvann med knak och brak mellan träden när jag kom ut mot mossmarkerna.

Det är blött i detta område!

Från att ha gått på breda stigar och fina spänger blev det lite mer av vildmarkskänsla den sista kilometern mot cachen. Det gällde att hoppa på tuvor och stockar för att ta sig över våtmarken men till sist nådde jag fram till det lilla upphöjda området där den skumma stenen väntade.

Skum sten!

Nog var stenen skum alltid, funderade på att ringa polisen eller kanske ännu hellre några trolljägare. Här kan man fundera på vilka krafter som ligger bakom denna sten, jag tror att det rör sig om skogens troll och att det under stenen finns en ingång till deras håla. Men jag är nu inte intresserad av att leta mig ner i den håla då cachen inte fanns där utan något närmare solljuset. Efter ett varv runt stenen hittades burken och jag kunde nöjd slå mig ned intill en blåbärsbuske och logga!

 

En skum Hallén loggar!

Därmed var dagens uppdrag avslutat och jag kunde återvända till cachingbasen igen.