På LCNW-tur

Länge har den fått vänta LCNW serien (LCNW=Lerum County North West) av Monway. Givetvis fruktar man att en serie av denna FTF-jägare skall innebära hundra nanos gömda på så kluriga sätt att det krävs att man campar i skogen för att kunna hitta endast ett par burkar, men jag hade hört från en säker källa att denna serie inte skulle vara svår utan enbart trevlig. Då jag hade möjlighet att utnyttja fredagen denna vecka för lite burkjakt så tog jag den blå geocachingexpressen in i det lantliga Lerum för att börja jaga cacher.

Blå express

Det tog inte ens en minut efter att jag lämnat den blå geocachingexpressen innan den första cachen, ”LCNW #1”, var hittad. Efter att ha korsat väg 190 gick turen upp mellan de små husen som ligger utmed vägarna upp mot skogsområdet. Det var stilla i trakten och få mugglare var ute och rörde på sig så det var en behaglig vandring med regelbundna stopp för att logga.

En inte helt ovanlig syn denna dag!
En inte helt ovanlig syn denna dag!

Det gick undan, nästan så jag undrade om det kunde bli böter för höghastighetsvandring!

70
Hallén brukar gå för långt, men kan han gå för fort? – är det 70 steg i minuten eller sekunden som avses här?

Via småvägar och rangliga broar gick också färden denna dag ut i skog och mark, även om det mesta kom att bli vandring på ganska rejält tilltagna grusvägar.

Bro

Slutligen nådde jag då bommen som effektivt stoppar alla motorfordon, men Hallén med geo-kängor stoppas inte av dessa anläggningar eller skyltar, burkletandet måste fortsätta.

Inlåsning

Burkarna var verkligen lätta att hitta, det var sällsynt med en söktid på mer än 1-2 minuter! Minnesbilden av enskilda burkar blir därför ytterst vag men helhetsintrycket är ljust och trevligt, många burkar som hittades i fint vårväder med strålande sol.

Redo för fika?
Redo för fika?

Skogen var fylld av spår av mugglarnas aktiviteter. Nära bordet på bilden ovan låg en enklare skjutbana och en på flera platser påträffade jag några märkliga husvagnar.

Husvagnscamping?
Husvagnscamping?
Vy från en cache!
Vy från en cache!
Utfodring? Men inte för brukletare dock.
Utfodring? Men inte för burkletare dock.

Lite mer dramatiskt blir det när man inser att mugglarna är Monways serie på spåren. Dom har nu tagit fram tunga redskap och maskiner för att göra processen kort med denna serie. Räddningen kan bli att mugglare inte förstår hur burkarna är dolda, dom tror att man måste gräva!

Extrem-mugglar-maskin
Extrem-mugglar-maskin
Är detta någon slags fälla...?
Är detta någon slags fälla…? En burkletare som tror att det är en large kanske kan ligga illa till!

Slutligen nådde jag fram till de två ”tarmarna” längst norr ut i serien och nummer 55 som också innebar att jag skulle vända och gå tillbaka ned mot väg 190.

Vy från en cache

Några troll hemma?
Några troll hemma?

Jag hade sparat nummer 20 till 24 för att ha som ”underhållning” på vägen tillbaka. Även dessa cacher var snabbt avklarade och när jag hade loggat den sista burken mötte jag dagens första hundmugglare, i övrig var jag helt ensam under hela den 22 kilometer långa vandringen och 56 hittade burkar. Nu återstod att gå ned mot väg 190 och bussen hem, det var gott om tid så jag hann även med att gå över gränsen till Göteborg och därmed spara tillägget för resa inom Lerum! Lite mindre än halva LCNW serien är nu kvar men den kommer givetvis också att loggas inom en någorlunda snar framtid.

Göteborg

Delabäcken