Tillbaka till Torslanda

Under det senaste besöket i Torslanda lyckades inte HIT gänget att rensa riktigt alla burkar så idag gjorde jag ett nytt försök utan de övriga i teamet som denna helg åkt till mörkare trakter av landet… Jag höll mig också till det mörka temat och tog den svartaste av cachingexpresser ut mot Torslanda. Mitt första mål var att återvända till en burk där jag först ensam letat, sedan med team HIT, men utan resultat. Idag skulle ”Zuper svår? – Centrumrundan nr 3” hittas, det fanns inga andra alternativ!

Minnen från två DNF:er - hur skall det gå idag?
Minnen från två DNF:er – hur skall det gå idag?

Även om jag idag var bättre informerad om var cachen skulle finnas så tog det mig ändå ett bra tag att leta fram denna lilla luring, men vilken lättnad när den låg i min hand!

Jag fortsatta nu bort till nästa gamla DNF, en där det var bekräftat att burken var borta vid förra besöket. Nu skulle det dock finnas en ny burk på ny plats så jag hade gott hopp om att hitta en cache där – och mycket riktigt hittades ”Stora drömmar – Centrumrundan nr 5”.

Burk

Mitt nästa mål var att ta mig an de tre nypublicerade burkarna utmed Hälsans stig. På väg till dessa fick jag syn på en rest sten mitt inne i det moderna radhusområdet. Då jag inte hade med mig några stressade kumpaner under dagens tur kunde jag ta mig tid att läsa om fornminnet och betrakta det omgivande landskapet.

Jättesten!
Jättestenen

Skylten vid Torslanda fornlämning 54 berättar följande: ”Denna sten kallas jättestenen. Enligt folktraditionen skall några jättekvinnor ha kastat den mot Torslanda kyrka. Stenen har dock säkerligen inget med jättar att göra utan har troligen rests någon gång under järnåldern (500 f Kr – 1050 e Kr) för att markera platsen för en grav. I närheten har tidigare funnits ett större gravfält med ett 30-tal högar. Detta finns beskrivet från 1700-talets mitt. Gravfältet har förstörts genom odling. Uppgifter finns nämligen att man i åkrarna funnit ‘lerkrukor med aska’ dvs rester av skadade gravar”

Det finns alltid någon ny fornlämning att upptäcka i Torslanda trakten, ett givande geocachinglandskap!

Framför mig låg nu ”Hälsans stig 6 – Torslanda”, det var bara att ta sig upp för slänten, in i snåren och burken hittades direkt. Med raska kliv gick jag därefter mot ”Hälsans stig 7 – Torslanda” som också var en lätt och snabbt avklarad cache.

Här påträffades en annan typ av forn- eller snarare rostlämning.
Här påträffades en annan typ av forn- eller snarare rostlämning.

Den sista i raden av de nypublicerade burkarna, ”Hälsans stig 8 – Torslanda”, skulle vara en trädklättringsburk. Hur skall detta gå – tänkte jag – då klättring inte är min bästa geocachinggren…

Vilken vy jag hade från trädet...!
Vilken vy jag hade från trädet…!

Jag tog mig upp till de svindlande höjderna och kunde njuta av den spektakulära utsikten vid cachen. Efter framgångsrik loggning tog jag mig ned från trädet med ett ograciöst skutt. Vart skulle jag nu vända mina geocachingkängor? Varför inte gå mot Pljungs nya cachingbas? Man måste ju inspektera denna kluriga cacheägares nya hemtrakt då det säkert kommer att finnas anledning att besöka området igen. Målet var därmed givet – ”Nära Pljung”.

Kan pljung gömma sig här tro...?
Kan Pljung gömma sig här tro…?

Ett är säkert, han var inte vid sin cache.

Kan det vara här som burken väntar på mig?
Kan det vara här som burken väntar på mig? Klurigare än man kan tro!

På lite slingriga vägar genom villaområdet tog jag mig åter ut i skogen som tyvärr till stor del förvandlats till ett hygge. Men jag tog mig ändå fram till cachen ”Vattenhjulet”. Den har inte hittats sedan den 27 augusti då Pljung var STF på denna burk. Föregående besökare trodde att skogsmaskinerna förstört cachen, men så var inte fallet. Burken var i gott skick och kunde snabbt hittas.

Hittad burk

Mitt ute i skogen/hygget väntade nu en klurig burk signerad EckarnaKraftledningen”. Det tog en stund att hitta rätt, men så fick jag se något som skulle kunna vara – och nog var det så.

Här finns det kraft!
Här finns det kraft!

På min väg igenom skogen passerade jag ”ELVERK” som ingen hittat sedan oktober 2015 men jag stannade till och gjorde ett försök, som föga förvånande slutade med en DNF.

En sko fanns, ingen burk.
En sko fanns, ingen burk.

Lunk

Låkebergsrundan – Fotbollsplanen” var nästa burk och den fanns på plats och kunde lätt loggas under överinseende av en lättklädd dam.

Lättklädd

I skogen låg ytterligare några Pljungburkar som verkade kräva specialverktyg så dessa lämnade jag och gick istället mot Röd-området. Där började sökandet med ”Röd 3 – Kullen”, jag valde för en gångs skull en bra väg till burken. ”Röd 4 – Pulkabacken” var också en snabbt avklarad burk. Från denna gick jag rakt genom den lilla skogen till ”Lekplatsen i Röds villaområde” och fick ännu en lätthittad burk. Värre blev det vid ”Röd 5 – Rödgårdsvägen” där jag sköte länge utan att hitta burken. Bättre gick det då att hitta ”Görans Stig” som blev ett snabbt fynd. Men säg den burklycka som varar. När jag lyckats nå toppen av en liten kulle inne i villaområdet och nått nollpunkten där ”Röd 1 – Damm” skulle finnas inleddes ett nytt långvarigt sökande som trotts all möda inte ledde fram till en hittad burk.

Dagens sista burk blev ”Röd 2 – Hangarvägen” som hittades utan problem. Som en belöning för denna rundvandring var det blott fyra minuter till den svarta geocachingexpressens avfärd från en närbelägen hållplats så jag kunde snabbt och lätt komma åter hem till cachingbasen.