På väg till Helena

Idag var det åter transport, resan börjar gå in i sitt slutskede och vi skall åter röra oss mot västkusten men ännu är det mycket slättland och berg kvar. Vi inledde dagen med några loggar kring vårt tillfälliga boende innan vi färdades mot staden Helena. Där hade vi diverse sysslor att uträtta, så som att genomföra ytterligare städning av geomobilen.

Under eftermiddagen blev det en tur i staden som visade sig riktigt trevlig. Det fanns dessutom några äldre hus från 1860-talet och framåt bevarade. Orten byggdes upp kring gruvbrytningen i området och flera av de äldre husen tillhörde de som drev butiker för gruvutrustning.

Helenas gamla stad
Mycket riktig, önskar att det funnits mer tid att titta på denna plats.

 

Vy över Helena