En skjutning värd att fira!

”Då 12-slaget ljöd och regementsmusiken, som utgjordes af Första Göta artilleriregementes musikkår under anförande af dir. Kuhlau, uppstämde den härliga tonskapelsen ”Låt dina portar upp, Du minnenas ljusa tempelgård”, var torget redan halffyldt af menniskor, hvilka, i skydd af sina paraplyer, lugnt uthärdade det ymniga regnet och med andakt åhörde den anslående musiken”.

Detta var scenen när göteborgarna samlades vid Gustav Adolfs torg den 6 november 1895 (Enligt Göteborgs-Postens skildring den 7 november). De församlade stadsborna fick även höra nationalhymnen ”Du gamla, Du friska” och ”Hör oss Svea” samt ”Finska rytteriets marsch” och koralen 124, sist spelades ”Folksången”.

I nådens år 2019 samlades klockan 17.30 en grupp geocachare för att fira att kungen blivit skjuten på ett dimmigt slagfält, men ingen musikkår väntade och ingen sjöng ”Du gamla, Du friska” heller. Det fanns faktiskt även några mugglare som nedlagt en krans och tänt ljus vid statyn en bit bort. Det blev en ganska stor grupp och EO var glad att han inte lovat att köpa bakelser – hade kunnat blir aningen dyrt!

Vi fick som vanligt en trevlig pratstund och det var många som var intresserade av att gå på julevent, och jag kunde glädja alla med att det blir ett sådant, det ligger för granskning i skrivande stund men det kan vara bra att redan nu boka in den 17 december klockan 18.

Ett stort tack för detta event, kul att komma ut och träffa geocachare igen.