Julevent i Göteborg 2020 – hotat av Corona

Under våren beslöt reviewers i Sverige att stoppa publiceringen av event, detta stopp kommer enligt de senaste beskeden att gälla året ut:

”Covid-19

Senast uppdaterat 2020-08-20

Fortsatt stopp för event.
Då folkhälsomyndighetens rekommendationer inte har förändrats sedan senast och dom gäller till årsskiftet om inget annat beslutas så kommer vi inte att publicera några event tills dessa ändrats till den grad så att vi ser att vi kan hålla geocaching event som harmonierar med dessa rekommendationer.

——————-

Vi reviewers i Sverige har beslutat att för tillfället inte publicera några event under rådande omständigheter, detta gäller tillsvidare.
Då myndigheterna avråder från onödiga resor, uppmanar riskgrupper att isolera sig och att övriga skall hålla fysiskt avstånd till andra människor (sk ”social distans” ) så ser vi inte att det är rimligt att publicera geocaching event under dessa omständigheterna. Detta gäller alla typer av geocaching event även CITOn och Community Celebartion-event.

Det här beslutet grundar sig i de riktlinjer vi har från Geocaching HQ i kombination med de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gått ut med. Vi utvärderar läget löpande och om Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer som gör att vi kan publicera event igen under sommaren så kommer vi självklart att ändra detta beslut så fort vi har möjlighet att göra det. Om det skulle inträffa så kommer de Community Celebration-event som idag har avaktiverats av oss i så fall att ha “förtur” gällande sina ordinarie eventdatum förutsatt att eventägaren fortfarande vill hålla eventet samma datum och eventet skickas in för ny granskning i god tid innan datumet.

Alla event som skickas in för publicering kommer vi skicka tillbaka oavsett vilket datum som avses för eventet. Än så länge är det inga restriktioner för publicering av vanliga cacher vilket det är eller har varit i många andra länder i Europa. Vad det gäller redan publicerade event så kommer vi ta tillbaka alla som är tänkta att hållas från den 3:e april till den 31:a december och ägarna hittar instruktionerna för det i vår avaktiveringslogg. Vi kommer att ta tillbaka (retracta) samtliga dessa event (oavsett om instruktionerna har följts eller inte).”

Det ser alltså dystert ut när det gäller möjligheten att arrangera ett julevent 2020. Det är extra synd då det i år planerades att bli ett extra festligt event, dessutom skulle det ha blivit ett ”Community Celebration Event”, men förhoppningsvis får vi som fått dessa event tilldelade oss möjlighet att arrangera eventet när väl den globala pandemin släppts sitt grepp.