På spåret mot höjden – några ALC-rundor

Det såg ut att bli soligt väder i dag, länge sedan det inträffade! Planen blev därför att gå ut på en lite längre urban vandring och klara av några ALC-rundor. Mycket lägligt publicerades dessutom en rykande färsk kortrunda inne på Göteborgs centralstation som givetvis fick läggas in på dagens program.

Vandringen gick från cachingbasen vidare mot centrum och centralstationen där jag bland alla tidiga förmiddagsresenärer banade mig väg för att stirra upp på väggarna och de många kartorna som visar de järnvägslinjer som leder in mot Göteborg. Uppgift efter uppgift klarades av under en av de kortaste ALC-promenader som jag hittills genomfört, men det innebär inte att den var dålig, tvärtom, de uppmärksammar en fin del av stationen och dess historia som jag tror många annars missar.

Med denna runda avklarad fick jag åter bege mig ut i det ovanligt kyliga vädret för att gå över hela Hisingsbron, faktiskt första gången jag passerat över hela bron till fots. Det var inte mycket trafik, inga cyklister och endast en fotgängare var synlig på uppströmssidan av bron denna förmiddag.

När jag nådde fästet på Hisingssidan vek jag av in mot Ringöområdet, ett industriområde som under senare år även fått en del inslag av matställen och träningshallar. Här finns även mer typiska verksamheter för industriområden, bland annat stadens enda kvarvarande varv. Här skulle två ALC-rundor klaras av, på norra och södra Ringön.

Det var varierande svårighetsgrad på frågorna, några var flervalsfrågor, andra fick man söka upp svaren på i den omgivande miljön. Vid ett konstverk sökte jag länge efter konstnärens namn, det visade sig att det hade bildats is över namnet, men efter en del skrapande och därefter ett foto av den fortfarande isbelagda ytan, kunde jag uttyda ett namn och till min stora lättnad var det rätt. Ett par delsteg längre fram fick jag leta efter en liten skylt på en fasad, då kommer det ut två personer ur ett närbeläget hus. Jag fruktade att bli tagen för inbrottstjuv men det visade sig vara två mycket sympatiska personer som kände till skylten då dom träffat på andra som varit där i samma ärende, så allt slutade lyckligt. När alla tio ALC stegen på Ringön var avklarade blev det en liten transportsträcka. Med långa kliv tog jag mig mot Ramberget för dagens sista runda. På vägen upp gjorde jag ett (nytt) försök med att hitta den fysiska burken The Allergy serie #10 Vatten/ water ‘allergi’, men ännu en gång misslyckades jag med den. Istället gick jag mot toppen av berget och där hade jag betydligt större framgång med att finna cachen Ramberget / Keillers Park.

Därefter påbörjade jag ALC rundan Karlatornet view. Delstegen klarade snabbt av utan problem, liknelsen mellan det som nu tornar upp sig (ursäkta) och motsvarande byggnader i Sagan om ringen tyckte jag var utmärkt. Men i och med det sista delsteget var dagens caching avslutad med 21 hittade varav en var en fysisk burk. Nu gällde det att ta sig ned från berget och vidare mot en spårvagnshållplats för att återvända till cachingbasen.