Geocaching i naturreservat – vad gäller i Göteborgsområdet?

För en tid sedan dök det upp en ny tråd på gc.se forumet om burkar utlagda i naturreservat. Inledningsvis fanns det misstankar om att det skulle bli stopp för alla nya burkar i landets många skyddade naturområden, men efter ett inlägg från reviewer Kraata-Kal visade det sig att så inte är fallet. När en ny burk skickas in för granskning skall våra reviewers numera kontrollera så att det inte finns begränsningar för orienteringskontroller och snitslade banor samt om det finns förbud mot att klättra i träd där det häckar skyddade arter. Det kan alltså vara en mycket god idé att läsa på vilka regler som gäller för naturreservatet där man önskar att lägga sin nya burk.

När jag läst om de nya, något tuffare kraven, gick jag omedelbart in på Länsstyrelsens hemsida för att se vad som gäller för Delsjöområdet/Knipeflågsbergen. För båda områdena gäller följande föreskrifter:

”Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Delsjöområdet men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • framföra motorfordon, vartill även räknas moped, annorstädes än på för motorfordonstrafik tillåten väg inom området. Resp naturvårdsförvaltare kan dock meddela undantag för vissa fritidsarrangemang.
  • göra upp eld annat än på platser anvisade av förvaltaren,
  • framföra motorbåt,
  • rida på annat än därför tillåtna vägar och stigar.”

Det verkar alltså inte finnas några hinder för burkar inom min ”bakgård”!

Hur ser det då ut i övriga naturreservat i Göteborgs närhet? Jag har gjort en lista på några av naturreservaten, fyll gärna på med kommentarer kring regler i reservat i ditt närområde!

Rådasjön, Här kan det bli problem för dig som vill lägga ut cacher:

”Det är vidare förbjudet att utan kommunens tillstånd:

  • göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförbar anordning,
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan inverka störande på naturmiljön.”

Safjället, ett område med många burkar. Där finns det inte några regler som skulle stoppa fortsatt caching i området.

Änggårdsbergen, ett område som idag är ganska välfyllt med cacher men där man nog kan stöta på problem om man vill lägga ut nya! Det finns nämligen en begränsning, det är inte tillåtet att ”utan tillstånd av respektive förvaltare utföra snitslingar”.

Sandsjöbacka, ett av närområdets största reservat, där finns inte några begränsningar som skulle hindra vår hobby.

Gallhålan, inga begränsningar som hindrar geocaching.

Hult Åsen, ett litet reservat i de västra delarna av Göteborg. Där finns inte några för geocaching störande regler!

Rya skog, ett litet naturreservat med mycket speciell natur. Där finns ganska många begränsningar och jag kan misstänka att man skulle få en del frågor om en ny burk skulle läggas i området.

Sillvik, ett fint litet naturområde som inte har några föreskrifter som skulle ”störa” nya burkar.

Nordre älvs estuarium, är ett mycket stort område, men till större delen består det av vatten. Det finns begränsningar i form av fågelskyddsområden, men i övrigt inga generella regler som skulle stoppa nya cacher.

Göta och Nordre älvs dalgångar, inga begränsningar som kan hindra nya burkar.

Vättlefjäll, ett mycket stort område med förvånansvärt få gömmor! Det bör inte heller vara några problem att lägga ut nya om de ligger utanför Surtesjöns fågelskyddsområde som har tillträdesförbud en del av året.

Bokedalen, fint naturområde i Partille som inte har begränsningar för burkutläggande, samma sak gäller för grannreservatet Björnareåsen.

Vrångöskärgården, ser ut att var fritt fram för nya burkar!

I stort sett ser det ut att inte vara några stora förändringar för oss i Göteborgsområdet, men den möjliga begränsningen för nya burkar i Änggårdsbergen är lite oroande. Samtidigt skall vi nog inte vara allt för oroade, det finns ganska gott hopp om att naturvårdande myndigheter faktiskt ser fördelarna med att locka fler ut i markerna bara vi beter oss på ett ansvarsfullt sätt och inte skadar naturen.