Nu går paddan på torra land!

Skansen Kronan

Denna lediga fredag gav jag mig av mot de centrala delarna av staden. Dagens uppdrag utgjordes av blott två burkar. Först av allt skulle jag ge mig på att hitta multicachen ”Skansen Kronan” som jag försökt mig på förr. Första steget vållade vid några tillfällen besvär på grund av en bänk där mugglare gärna uppehåller sig under lång tid vid bra väder. När det problemet var övervunnet så var det mugglare även vid finalen. Idag på förmiddagen var dock mugglarproblemet obefintligt så jag äntligen kunde säkra min logg på denna multi.

Landpadda

Jag tog därefter en promenad bort mot Kungsportsplatsen för att för första gången testa en WhereIgo i min nya android telefon. Det var WhereIgocachen ”MMT#69 Landpaddan” som var utsedd som försökskanin. Jag har ju erfarenhet av j-annies WhereIgoäventyr sedan tidigare så när det skrivs att det är 5 kilometer och 17 broar är det värt att ta på allvar, det gäller att vara väl rustad för strapatser och äventyr! Det blev en tur i synnerligen bekanta kvarter och det mesta var mycket bekant för mig.

När jag passerade ”Feskekôrka” såg jag en geocachare som loggade cachen…! Det visade sig vara fint besök från Mullsjö, Grynet&Co, som blev mycket överraskad över att bli ertappad av Hallén med fingrarna i fisklådan…

Dämme

Zonerna låg väl utspridda i staden och var ibland ganska små så jag fick vimsa runt lite för att träffa rätt. Det var också en läroprocess att hitta rätt i den nya appen. Men telefonen uppförde sig väl och jag fick inte några problem under turen. Det tog flera timmar att gå hela turen, då gjorde jag en mindre avstickare in på Tidpunkten för att fylla på en uppladdning spårvagnsresor så att de täcker hela nästa års behov. Finalen låg en bit bort, även dit promenerade jag givetvis, och jag fick satt min signatur i loggboken. Härligt att ha klarat av ännu en av dessa lite mer krävande burkar i staden.