Praktisk funktion via project-gc

Det är alltid trevligt när man hittar funktioner som gör livet som geocachare än mer behagligt! Idag hittade jag att det fanns ett filer via project-gc där man kan få fram en lista över cacher som är i behov av tillsyn. Vi som har många gömmor ute har ofta svårt att överblicka underhållsbehovet. Visserligen får man loggar när det är akut, men det kan vara bra att hålla koll även på DNF:er. Jag har flera gånger missat ”larmen” och det är synd när det kommer ivriga jägare som då missar sin logg. Via project-gc går det att få fram inte bara de som har Needs Maintenance loggar utan flera DNF:er. Under profil hittar du ”Behöver Underhåll?”.

Underhåll1

Där får du fram ett filter, för att hitta egna cacher skriver du i ditt gc-namn.

Underhåll2

Därefter får du fram en lista på burkar med problem enligt en rangordning där Needs Maintenance visas först, DNF loggar därefter och längst ned avaktiverade cacher.

Underhåll3

På listan över mina ”problemburkar” visade det sig endast finnas DNF-loggar. Idag gick jag därför ut och tittade till ”Björkekärr” och det visade sig befogat då burken verkligen var borta och en ny fick placeras ut.

Ett mycket nyttigt och användbart verktyg!