Ny Hallén-cache: Torpet Björnåsslätt

Under mina turer upp mot Björndammen i jakten på en multi de senaste veckorna fick jag idén att lägga ut en ny burk invid torpet Björnåsslätt. Trevligast är naturligtvis att få burken invid det gamla torpets husgrund men då hade jag hamnat inom området för en annan burk. Det gick fortfarande att få in min nya cache inom torpets tomt så jag dolde en burk ett trettiotal meter från husgrunden.

Husgrunden, täckt av mossa, är allt som finns kvar av torpet Björnåsslätt.
Husgrunden, täckt av mossa, är allt som finns kvar av torpet Björnåsslätt.

De första torparna flyttade in i stugan under början av 1770-talet och platsen var sedan bebodd fram till 1883. När man läser i de få dokument som kan berätta om torpet får man en bild av det hårda och fattiga liv som människorna levde här. I en bouppteckning från 1831 beskrivs stugan på följande sätt: ”Manhusbyggnad med brädtak bestående af ett rum med förstuga, samt under samma tak 1 liten loge och ett fähus byggt på Anders Larsson i Partilled Mellangårds intäkt Björnåsslätt kallt, hvilken plats den afledne arrenderat på 49 års tid, enligt arrende contrakt af den 24:e mars 1829. Huset kan i anseende till sitt förfallna tillstånd ej upptagas högre än till 10 riksdaler banco.” (Sävedals häradsrätt FIIa:21 1829-1831 sida: 185.) När den siste torparen Lars lämnade huset 1883 beskrivs han i husförhörslängden som fattig, det hade han varit i många år innan torpet övergavs. Hela denna historia finns på cachesidan samt på min hemsida om Delsjöområdet.

I går 22:05 släpptes burken av Agori Berix! Vem skulle bli först? Det dröjde förvånande nog ända till 01:30 innan burken var loggad, då anlände mäster-FTF-jägare Monway till cachen och såg till att loggboken inte längre fick vara oskriven. Grattis!!