Göteborgs Museumevent #1

Där skall eventet hållas - säger snafas.... Gavia ser lite misstänksam ut!
Där skall eventet hållas – säger snafas…. Gavia ser lite misstänksam ut!

Även idag var det event i staden, ”Göteborgs Museumevent #1”. Det skulle bli den enda loggen för mig denna dag och innebar en extra tur in till centrum. När jag anlände några minuter före eventstart var givetvis arrangören snafas och några andra deltagare på plats. Som alltid när geocachare träffas så blir det omedelbart mycket prat om burkar och loggar, vad som är rätt och vad som är fel, hur man sköter eller missköter sina burkar! Alltså som vanligt en trevlig stund tillsammans med likasinnade normala personer.

När eventet var slut skulle det finnas möjlighet att följa med på Stadsmuseets stadsvandring ”Göteborg blir till”. Enligt beskrivningen på museets hemsida skulle vandringen handla om; Under den här vandringen vänder vi blicken in mot land. Vad tänkte de borgare som tvångsförflyttades in från Nya Lödöse till den nya staden Göteborg? In genom Drottningporten och Kungsporten har passerat försäljare, resande, soldater och en och annan kung. Så småningom kom järnvägen, och med den hundra tusentals svenskar på väg till Amerika. Göteborg var för många både första mötet med stora världen och sista skymten av hemlandet. Följ med på en tur som ger annorlunda perspektiv på Göteborgs framväxt.

Någon stadsvandring blev det inte för mig idag, håller mig till mina egna guidade vandringar! Istället blev det en snabb returresa upp till cachingbasens höjder.

altopiano och bgr01
altopiano och bgr01 väntar på stadsvandringen