Till Hässleholm går färden

Det hela började 8:25 när SJ:s snabbtåg avgick från Göteborg och i dryga 200 kilometer i timman gick färden mot Lund, där blev det byte till Öresundståg för vidare färd mot Hässleholm.

Nästa Hässleholm

Vid halv tolv anlände jag till Hässleholms central och inledde denna första dag av burkjakt i och omkring staden. För att utnyttja dygnets ljusa timmar behöll jag packningen på ryggen och gick omedelbart mot den första burken ”Petroleum Tango #43 – (stejor #009)”. Det blev i vanlig ordning ett snabbt fynd vid dessa petroleum burkar.

Macken

Nästa cache var ett litet industriminne ”Pensionerad? – (stejor #004)”, på informationstavlan finns följande att läsa: ”Denna stålkonstruktion, tillverkad av Lunds Mekaniska Werkstad 1935, Har utgjort mellanstöd i den gamla järnvägsbro, som revs 1984, när den nya betongbron togs i drift.”
Bropelare

Välkommen skyltar är inte helt ovanliga som bostäder åt burkar!
Välkommen skyltar är inte helt ovanliga som bostäder åt burkar!

Efter att ha följt GC banan som gick parallellt med den stora vägen en bit vek jag av in i skogen mot P2:s gamla område, där fanns det många lämningar från pansarvagnarnas tid, inte minst staket som kunde vara ett hinder om man hamnade på fel sida.

Bokskog är ett måste vid besök i Skåne!
Bokskog är ett måste vid besök i Skåne!

Till stor del bestod området av bokskog, vilket alltid är fantastiskt att besöka. Marken var svårt sargad av de vilda svinen, men några sådana träffade jag inte under turen, däremot stod jag nos mot nos med två hjortar – en härlig överraskning!

Här var obehöriga inte tillåtna, men burken låg ju där inne så jag måste väl vara behörig?
Här ägde obehöriga ej tillträde, men burken låg ju där inne så jag måste väl vara behörig?
Ser du cachen?
Ser du cachen?

Förråd

Jakttorn

Jätteträd

Det var inte lätt att hitta burkarna i området, flera gånger fick jag söka länge, riktigt länge innan cachen hittade – eller att jag fick ge upp!

Gård? Nej, militära förråd...
Gård? Nej, militära förråd…
Vägarbete på motionsspåret...!
Vägarbete på motionsspåret…!

Anslagstavlan

Skylten ovan döljer en fint utformad nano, letade en bra stund innan jag insåg var den kunde vara, även om det inte såg ut att vara där…

Nu började det skymma över skogen och jag valde en någorlunda enkel väg ut ur rekreationsområdet för att komma till lite mer upplysta trakter. Det blev sedan ytterligare ett par burkar innan jag sökte upp hotellet, där jag träffade flera geocachare vilket höll på att leda till ett event på hotellets trappa. Därefter fick lite mat, välbehövligt efter vandringen.

Kyrka

När jag åter hade energi gav jag mig åter ut på Hässleholms gator för att leta burk. Denna kväll var det alla möjliga mystiska varelser ute, men trevligt nog var det också en mängd burkjägare ute och loggade cacherna i centrum. Efter ett par hittade burkar slog jag följe med Fordon och jakten förde oss allt längre ut i Hässleholms utkanter. Den yttre punkten blev vid ”Heartbreaker” som tyvärr slutade med en DNF. Men att avsluta kvällen med sånt elände gick ju inte för sig så vi gick istället mot centralstationen där burken ”Futtåg Hässleholm – (stejor #011)” väntade. Vi hade båda varit där tidigare under dagen men då var platsen fylld av mugglare. Framåt niotiden visade det sig vara färre mugglare, endast två berusade på en bänk i närheten, så jag kunde ganska snabbt plocka fram burken. Skönt att avsluta med en hittad cache!

Totalt blev det 25 hittade burkar denna dag och 28,5 kilometers vandring med mycket varierad caching.