Aalborghus Slot

Måndagen innebar början på en tur med Stenafärjan över till Danmark på en arbetsresa med forskarmöten och studiebesök, samt några få hittade burkar. Resans första mål var Aalborg intill Limfjorden där vi efter en dag på universitetet gick ut för en bit mat och en promenad genom stadens historiska centrum. Givetvis gick vi även in på slottsgården och jag kunde då ”smita iväg” och säkra en logg på ”Aalborghus Slot”.

aalborgsslott

Slottet började byggas 1539 och har sedan genomgått flera byggnadsfaser under 1600-talet. Det är inte stort men ändå en intressant anläggning nära stadens äldsta gator som har en historia som går tillbaka till 1300-talet, givetvis trivdes jag gott i denna miljö och signerade snabbt och glatt cachens loggbok.