Geocaching Road Trip 15 – Glad Midsommar!

Roadtrip15

Glad midsommar alla burkjägare!

Idag påbörjas nästa etapp i geocachingens 15 års firande, Geocaching Road Trip 15. Det handlar åter om att uppfylla en rad utmaningar för att få souvenirer. Förmodligen är detta också kopplat till en kommande försäljning av coins och andra GC-prylar…

Den första utmaningen som pågår från idag till 2 september handlar om att hitta en cache med minst tio favoritpoäng.

Utmaning1

Ytterligare 5 utmaningar kommer att publiceras under sommaren:

3 juli till 2 september: Meet Your Road Trip Crew – logga ett event.

17 juli till 2 september: Let’s get EXTREME! – logga en T5:a eller D5:a.

31 juli till 2 september: High-Five for the Earth – logga en Earth Cache eller var med på ett CITO event.

14 augusti till 2 september: Put on Your Thinking Cap – hitta en mystery-cache.

14 augusti till 2 september: Road Trip Hero – belöning för att ha loggat de fem övriga utmaningarna.