Elva burkar och ingen foundlogg

Här hade trädmugglare varit framme! Men de hade hejdat sig innan de nådde min cache!
Här hade trädmugglare varit framme! Men de hade hejdat sig innan de nådde min cache!

En dramatisk rubrik på dagens inlägg, har Hallén spårat ur helt, blivit helt inriktad på DNF kanske någon hann tänka vid läsandet av rubriktexten. Det är dock inte så illa som det låter, det är faktiskt ganska bra. Förmiddagen ägnades nämligen åt tillsyn av elva av mina egna burkar vid Kåsjön, ganska välbehövlig omvårdnad i några fall dessutom.

Jag började rundan med att se till ”(K3) Vattenintaget” där fick jag placera ut en ny loggbok. I omgivningarna har det skett stora förändringar sedan mitt senaste besök. Partilles nya vattenverk växter upp drygt 500 meter bort och det har pågått omfattande skogsavverkning i närheten, lyckligtvis inte invid min cache (ännu får väl tilläggas).

Ett nytt hus för att hämta vatten ur Kåsjön har uppförts.
Ett nytt hus för att hämta vatten ur Kåsjön har uppförts.

Vid K2 och K1 behövdes inte något underhåll men vid K16 blev det en ny loggbok. Än värre var det vid både K15 och K14 där jag tvingades lägga ut nya burkar.

Kåsjön
Kåsjön

Vid K13 behövdes åter en ny loggbok men vid K12, K11, K10 och K9 var allt väl och det fanns gott om plats i loggböckerna. Det är ganska märkligt att se skillnaderna i antal besökare mellan burkarna i en serie som denna. Mest loggar har de burkar som är närmast parkeringsplatser, därefter avtar antalet besökare för varje kilometer.

Övernattningsplats för trötta geocachare?
Övernattningsplats för trötta geocachare?

Vid K9 avslutade jag dagens underhållsrunda, resten av cacherna kommer att få besök senare under sommaren. Elva burkar hade fått tillsyn och omvårdnad och CO hade fått en vandring på 20 kilometer i ett oväntat vackert sommarväder.