Bland burkar och råttor

Under lördagen fanns det utrymme för en mindre geo-tur för att rensa upp lite bland kvardröjande ologgade burkar. Detta uppdrag kombinerades med en motionsrunda, så inga hjälpmedel användes mer än geo-skorna på denna tur som inleddes med en transportsträcka genom Delsjöområdet och vidare förbi Liseberg och upp mot Johanneberg. Där uppe höll mugglarna på med att gräva ett stort hål, men om dom tror att Hallén skall falla ned där så tar dom fel!

Hål åt Hallén?
Hål åt Hallén?

Ett kort stycke från detta stora hål fanns cachen ”Merles *10 Viktor Rydberg” som publicerades i går kväll, givetvis inte någon FTF, men väl trea på denna burk. Några meter innan cachen sprang ett par Johannebergsråttor över gatan, undrar om dom tänkte logga cachen eller bara gnaga på de närbelägna elkablarna?

I råttornas kvarter!
I råttornas kvarter! Ser du cachen?

Det går ju inte an att bara plocka en burk på en lördag, man måste ha minst två! Därmed blev det till att förlänga vandringen bort mot det stora sjukhusets område där cachen ”A tribute to Carl-Eric” väntade på en Hallén signatur. Fågelvägen 1,5 kilometer, GC-vägen något längre givetvis till burken. Min vana trogen gick jag rakt mot P-automaten, men där fanns inget. Började titta mig omkring på den öde P-platsen och insåg att det kanske kunde vara en LPC… Mycket riktigt, så var det!

Mugglarfritt!
Mugglarfritt!

Men, två cacher på en lördag, det går väl inte för sig, nog måste det blir tre. Lockropen från Änggårdsbergen hördes nu tydligt. Den skogrika trakten reser sig nämligen bakom sjukhusområdet och det finns små stigar in i Änggården från detta håll och dessutom den ganska färska ”large-cachen” ”Axlemossen” som väntade ytterligare 1,5 kilometer kråkvägen bort. Alla som har besökt Änggårdsbergen vet dock att den raka vägen sällan är möjlig, det blir till att gå i krokar och upp, ned och upp igen, men det gör man gärna för en burk. Med full Hallénfart bar det av ut i markerna och snart kom jag till den vackra mossen, som snarast är en sjö eller tjärn.

Axlemossen
Axlemossen

Där kunde jag också stifta bekantskap med en av solsystemets jättar – Saturnus.

Långt ut i solsystemet.
Långt ut i solsystemet.

Därefter blev det en tur upp i snåren och uppe vid några klippblock hittades dagens tredje och sista cache. Nöjd för idag kunde jag återvända till cachingbasen per cachinglinje 1 efter att ha avverkat 15,3 kilometer till fots.

Large
Kan här finnas en Large-cache?