Redan rekordår!

Burkar

År 2013 var ett rekordår med 7656 hittade burkar, något jag inte trodde skulle vara möjligt att överträffa. Hittills i år har 7915 cacher hittats och bara lite över halva året har passerat, hur skall detta sluta? Båda rekordåren har varit möjliga genom massiv-mass-caching i framförallt Nevada. Nu tänker jag inte satsa på några stora mängder under resten av året utan fokusera mer på upplevelser (även om en burk till alltid är välkommen…)

De två resorna i USA har också satt sina spår i figuren ”Finds by Bearing” som pekar kraftigt åt NW!

baring

Vilka andra statistiska mål kan då ägnas uppmärksamhet? En populär matris att fylla och varva gång på gång är D/T matrisen, där har jag inte ens fyllt ett varv, så det arbetet återstår, men är inte högt prioriterat för mig.

DTmatris

Den del av statistiken jag uppskattar mest är världskartan, att resa och ”erövra” nya länder och därmed upplevelser är det bästa med burkjakten!

Worldmap

44 länder är besökta och loggade, vilket blir nästa?