En after-work-burk

Även om man nu är tillbaka på kontoret så behöver det inte innebära att cachingen behöver sluta, dagarna blir ju bara längre och längre! Innan snöfallet nådde fram till Göteborg tog jag därför en liten kortare vandring upp till toppen av Ängmarksberget för att logga den nya cachen där.

På denna runda hade jag endast telefonen till vägledning men det gick utmärkt och jag hittade cachen omedelbart. Alltid trevligt att avrunda dagen med en burk. Därefter skulle jag ut på ett annat ärende, även detta gc-relaterat då det handlade om inköp av ett nytt batteri till min geocachingkamera så jag inte igen skulle stå med ett tomt batteri när cachingturen skall dokumenteras. Även detta uppdrag avslutades med en ”found” och jag kunde nöjd återvända hem till cachingbasen för att planera vidare inför detta års stordåd.