En mystisk dag

En del geocachingdagar är mer mystiska än andra, denna var extra mystisk. Efter dagar av mystlösande gav sig team Hhit (Hallén, hebb, Ingabo, TMR68) ut på tur för att leta upp cacher i serien ”Enkel Myst”, så enkelt hade det väl i ärlighetens namn inte alltid varit att hitta lösningarna, men nu hade vi koordinaterna till början av serien och kunde börja logga.  Mystarna är grupperade fem och fem, där fyra burkar ger ledtrådar till en femte finalburk. Det gällde alltså att hålla ordning på ledtrådarna.

När vi nådde den första burken i A-serien hade solen ännu inte orkat med att belysa området så den cachen tog extra lång tid att hitta, men till sist fick vi användning för våra geospön och loggen kunde säkras.

Spögubbar

Givetvis stannade vi till här och där om det fanns burkar även om de inte tillhörde serien!

Jordkällare

Julgran

I övrigt innebar förmiddagen ett flitigt fiskande bland tall, björk och gran samt någon enstaka burk som dolde sig under sten. Det var väl de senare som vi oroade oss för med tanke på allt det vita som nu täckte marken, men våra farhågor visade sig obefogade då snön inte utgjorde något stort hinder idag.

Fiske

Fiske

Fiskegubbar

En av finalerna lyckades vi dock inte hitta, det visade sig att riktiga extremmugglare hade arbetet hårt på att utplåna cacheplaceringen, vad säger ni om detta (se bild nedan)?

DNF

Bara ett kort stycke längre fram kom vi till en cache utanför serien och den hade drabbats av nästan samma öde!

Här skall finnas en burk....!
Här skall finnas en burk….!

Strax efter lunch hade vi inte fler enkla mystar att logga utan övergick till ”normal” caching.

Fornborg

En trevlig burk låg på toppen av ”Borrefjäll”, mitt i en fornborg (länk till Fornsök). Den är dock registrerad som område med odlingsrösen(!), som så ofta är det svårt att avgöra om en lämning på ett berg är en fornborg eller ej. Ofta kan senare generationer ha fraktat bort stenen i borgens vallar eller så har naturbildningar av vår tid tolkats som lämningar av en borg. Här uppe på Borrefjäll skulle det mycket väl ha kunnat finnas en borg, men i det snöiga landskapet och i sällskap av tre burkhungriga personer fanns det ingen tid för mig att inleda en inventering, det hade nog varit att pröva de övrigas tålamod!

Istappar

TMR68 undersöker om det finns vatten i källan....!
TMR68 undersöker om det finns vatten i källan….!

Tre loggar en burk

Trots att vi loggat en och annan burk så kan det ändå komma överraskningar, en burk som var fångad av ett nät – eller var det så att den var fångad i internet? Kanske måste vi söka lösningen på nätet?

Skall Ingabo klara detta?
Skall Ingabo klara detta?
Spa för hästar, mugglarnas värld ÄR mycket märklig!
Spa för hästar, mugglarnas värld ÄR mycket märklig!

I dessa tider av växande hot mot vårt samhälle, jag tänker då på bland annat trädfällande mugglare, är det kanske dags för geocachare att formera en kraftfull milis. Som general-malaj för den första virtuella gc-armén har därför utsetts, ja gissa vem:

General

Som avslutning på dagen utsåg vi cachen ”Granen” i utkanten av Risveden som mål, den burken utgjorde också början på en liten vandring i skogen. Vi tog oss fram på snöiga stigar och små traktorvägar samt givetvis rakt ut i stiglöst land. Burk efter burk kunde loggas relativt enkelt. En lite större utmaning fick vi vid sökandet efter chirpcachen ”Jordkällaren”. Ingabos och Halléns gps:er fick kontakt med chirpen, men det räckte givetvis för att vi skulle komma vidare. Vid finalen letade vi länge mycket länge, ute bland träden och även inne i jordkällaren. Där inne fanns mängder av stora spindlar och mitt i sökandet hörde vi ett högljutt väsande ljud, ett ilsket väsande ljud….! Vad var det som inte gillade vår närvaro? En fladdermus!! En mycket arg fladdermus! Vi lämnade det upprörda djuret i fred i sin håla och fortsatte vårt sökande utanför. När mörkret föll insåg vi att detta höll på att sluta med en DNF och därför åkallade vi högre makter – en livlina. Det resulterade i ett blixtsnabbt fynd, ett överraskande snabbt fynd och vi kunde nöjda signera vår logg även på denna burk.

Snöigt landskap

Turen gick sedan genom skogsmarken till de avslutande två cacherna ”Traktorväg” och ”Branten”. Turen genom terrängen var inte helt enkel i mörkret. Vi kom ut på en mindre mosse där hebb badade fötterna och Hallén försvann ned till knät i ett djupt och vattenfyllt hål, tur att det skedde inför den sista burken för dagen!

Vi var nu nöjda med vår insats och de 48 hittade burkarna under denna intensiva och mystiska dag som blivit riktigt varierad, inte enbart fiske utan även många andra upplevelser i Vättle- och Risvedsområdena. Nu återstår att lösa en ytterligare några enkla mystar innan det är dags för en ny mystisk dag.