Söndag i City

Efter gårdagens skogsvandring blev det idag en verklig kontrast, en vandring in till Göteborgs mest centrala delar. Orsaken var givetvis att det fanns nya burkar att logga och jag kunde inte vänta till morgondagen och den dagliga turen till kontoret, cacherna måste loggas nu…

Stadens centrum var ödsligt, finns det något ödsligare än en tät kvartersstad?

Den täta kvartersstaden är ödslig

Ödsligheten var inget jag beklagade, snarast jublade över. Det var bara att gå rakt fram till en i hinten angiven port och där söka upp burken och signera loggen så att cachen ”Centrala Göteborg” skulle rensas från kartan.

Kyrkogatan 42 består av två delar där den östra delen är yngst, uppförd 1814 för bagareänkan M Sjöberg. När huset var nytt hade huset två våningar men det byggdes på med en tredje 1866. I en inventering från 1867 berättas om att det fanns ett magasin, en lägenhet om fyra rum och kök samt stall, vagnbod och ett avträde i fastigheten (det vita huset med dekor på bilden nedan). Granne med detta hus fanns tidigare en äldre byggnaden uppförd 1809 och som på 1880-talet försågs med en rik fasaddekor. Båda tomterna köptes av Nordiska industrin AB 1918. Byggnaden från 1809 revs 1923 för att ge plats åt ett nytt hus (det högre tegelhuset med röd gavel på bilden nedan). (Källa: Hus för Hus i Göteborgs stadskärna)

Cacheområde
Nu är burken nära…

Jag fortsatte min vandring bort mot Heden och cachen ”Avenyn” vid korsningen Vasagatan / Södra Vägen. Det var mycket mer liv vid Heden än i trakten av Östra hamngatan, dessvärre av det mer oroande slaget då en man hastigt rusade utmed Södra Vägen, ner över Heden där det kom en polisbil på GC-vägen som han stannade och talade med. Bilen vände körde iväg, men kom i hög fart tillbaka när jag höll på att logga. Det var dock inte Hallén som polisen jagade utan dom hade några andra bovar i sikte så jag fick vara i fred! Därmed var cachingen avslutad för dagen, två hittade burkar och drygt 13 kilometers vandring skulle det bli då hela turen in till centrum och hem igen skedde till fots.

Inte mycket folk i rörelse i dessa kvarter.
Inte mycket folk i rörelse i dessa kvarter.