Vårvandring med lite burkar

Den gångna veckan har varit lite för stillasittande, det behövs luft, ljus och burkar! Via hemmamarkerna kring Delsjöarna gick vandringen först in mot staden och den stora mugglararenan och cachen ”ARENAN”, det föreföll lämpligast att logga den på en lördag förmiddag snarare än under en efter-jobbet-tur.

Arena i sikte!
Arena i sikte!

Intill den stora arena ligger byggnaderna som tillhörde landeriet Stora Katrinelund, härligt att passera denna historiska miljö på väg mot cachen.

Stora Katrinelund

Det var mycket glest mellan mugglarna vid arenan idag så jag kunde lätt leta upp och logga cachen, men inte var det tillräckligt som burkföda en lördag, några fler cacher måste det givetvis bli. Vandringen gick därför vidare bort mot Korsvägen och sedan upp mot Johannebergs höjder för den vägen ta mig bort mot Mölndal. ”Godisarnas godisburk #3” vid Toltorpsskolan hittades utan problem då det varken fanns småmugglare eller byggnadsarbetare på plats en lördag.

Var kan cachen sitta....?
Var kan cachen sitta….?
Den äldre skolbyggnaden - något mer tilltalande.
Den äldre skolbyggnaden – något mer tilltalande.

Från dalgången tänkte jag nu bege mig upp till Änggårdsbergens höjder och få ytterligare två burkar loggade. Det blev en brant vandring rakt uppåt, men till sist nådde jag fram till ”Stigar som mötas, eller skiljas, 17”. Där snurrade jag runt en liten stund innan jag kunde lokalisera rätt plats och få fram en burk.

Änggårdsburk

Mindre än tvåhundra meter bort låg ”Nära Södermalm”, den skulle givetvis också loggas!

Tror ni att här kan finnas...
Tror ni att här kan finnas…

Det var inte någon tvekan om var burken skulle finnas så det gick snabbt att plocka fram och logga. Om man inte stod med näsan mot stenen utan vände sig om så var utsikten inte heller dålig att betrakta.

Utsikt

När jag nu ändå var i Änggårdsbergen bestämde jag mig för att se till min egen cache ”Änggården” som jag fick en DNF på igår. Det var dock inte något problem med cachen, den låg där den skulle och jag kunde ta mig ut ur Botaniska för att åka hem mot cachingbasen med fyra nya loggar och 17 kilometers vandring i benen.