Challenge Cachernas återkomst

Nu har det blivit officiellt att Challenge Cacherna kommer tillbaka med ett eget regelverk, men inte en egen cachetyp (än). Detta skrivs det om på den officiella geocachingbloggen och det finns även en uppdatering av regelverket. Här kommer en sammanfattning av reglerna med några av mina egna kommentarer:

  1. Alla challengecacher måste innehålla ”challenge” i namnraden.
  2. Det måste finnas en Challenge Checker.
  3. Cachen måste finnas på de angivna koordinaterna, eller i en bifogad waypoint och måste kunna hittas utan att CO kontaktas.
  4. Kraven för att få logga måste gå att kontrollera på geocaching.com. Raden under punkt fyra i regelverket anger också att: ”Challenge cache owners must demonstrate that there are plenty of qualifying caches to meet the challenge at the time of publication.” – här kommer det bli diskussion och säkert en del konflikter kring vad detta innebär! Det är ett problem som man verkar vara medveten om och man öppnar för att det får finnas lokala avvikelser.
  5. Det får bara finnas positiva kriterier, inte negativa så som antalet DNF loggar. Kraven för att få logga skall vara enkla, en lång rad komplicerade krav kan förhindra publicering av cachen. (öppnar också för olika tolkningar). Även under denna punkt anges att utmaningen klaras av ”reasonble” antal geocachare.
  6. Den som loggar en challengecache skall inte behöva ”compromising their privacy”, det är CO skyldig att se till. Dom som är mest nogräknade med att skydda sitt privatliv loggar inte några burkar på nätet så om denna regel skall följas så går det inte att skapa en enda challenge cache! CO måste också uppvisa att han/hon själv uppfyller kraven för att få logga.
  7. Även om du inte uppfyller kraven får du skriva i loggboken, men du får inte logga på nätet förrän kraven är uppfyllda.