Dag #4: Stora vägar och mycket trafik

Då de mest avlägsna delarna av trailen var avklarade fick vi andra problem att handskas med än långa transporter, nämligen ökande mängder trafik. Nära de stora samhällena gick trailen utmed tungt trafikerade vägar där många körde mycket fort vilket givetvis skulle göra det riktigt farligt att stanna på oväntade ställen. Den första vägen vi kom till denna dag var en sådan farlig väg, det blev till att gå sträckan.

Stora vägen

Bilden ovan visar tydligt hur svårt det var att stanna utmed vägen, ingen vägren och hög fart. Men det fanns hastighetskameror utmed vägen.

Höga böter och fängelse väntar.
Höga böter och fängelse väntar den som skadar denna kamera.

Vi häpnade över bötesbeloppen, till och med fängelse väntar den som förstör en fartkamera. Undrar vilka sanktioner som riktas mot den som råkar gå rakt framför kameran….

En borg var synlig på bergets topp under stora delar av denna dag - dit hade jag gärna åkt.
En borg var synlig på bergets topp under stora delar av denna dag – dit hade jag gärna åkt.

Under dagen kom vi in på allt mindre vägar, en lättnad att slippa den tunga och snabba trafiken.

Full fart!
Full fart!
Ingabo - här får du inte jaga!
Ingabo – här får du inte jaga!

Bitvis blev vägarna riktigt steniga och det gick långsamt. Vi tog även ett par sträckor till fots vilket var mycket skönt efter allt bilåkande.

Stenig väg