Kabeltrassel

Dagens långa fredag skulle utnyttjas för lite burkjakt kombinerat med vandring. Starten skedde långt fram på förmiddagen vid klockan 7 och stegen styrdes först mot öster. Stora mängder harar var ute och hoppade, men så skall det väl vara i påsktider! Därtill kom att två långbenta långfredags-älgar uppenbarade sig i trakten av Blacktjärn. Det blev till att vänta en stund innan det gick att passera och gå vidare, denna gång mot söder.

På småstigar gick jag mot Delsjökärr och sedan genom industriområdet för att komma fram mot den första multin utmed Kabelvägen. Det första steget avklarades utan några problem och jag klev likt älgarna vidare in i skogen. Den vilda framfarten hejdades dock effektivt vid det andra steget i multin. Där hittade jag information som tyvärr inte gav mig någon information. Likt ett levande frågetecken prövade jag några idéer och valde att gå på den som föreföll mest sannolik. Dessvärre var det inte något bra val jag gjort, ingen burk fanns på platsen där jag sökte. Några fler vettiga uppslag ville inte uppenbara sig så jag gick mot nästa startpunkt, för nr 2 i serien. Den verkade bygga på liknande idéer så jag valde att helt avstå denna multiserie, mina tankebanor verkade inte stämma med CO:s så jag tog det långa benet före och gick mot de tre traditionella som fanns en dryg kilometer bort, Kabelvägen 6, 7 & 8.

Här fick jag så äntligen dagens första logg och jag kunde snabbt avverka de tre burkarna för att därefter påbörja vandringen tillbaka hem till cachingbasen, tre burkar rikare (hade hoppats på fler…) och 20 kilometer i benen i härligt soligt långfredagsväder.

Äntligen en burk!