Burkjakt i kulturlandskapet

På självaste pingstdagen drog team H I J T (Hallén, Ingabo, Jsson, TMR68) ut på tur igen. Denna gång var målet ett kluster på omkring 100 burkar strax norr om Falköping. Det skulle bli en långvandring i skog och mark för att fånga dessa cacher.

Områdets cacher var uppdelade på flera olika serier med lite olika tema, innehåll och natur. ”MussePiggRundan”, ”Glömda rundan” var den längsta av serierna, ”Elljuspåret Brunnhemsberget”, samt ”Dreven” som gick genom det område som innehöll flest lämningar från äldre tider – blev givetvis mitt favoritområde!

 

Dags att börja vandra

Området vi kom in i heter Faledreven, och det finns en utmärkt hemsida att titta på via denna länk för den som vill fördjupa sig. Området var en så kallad ”tå” (jämför exempelvis med Åsle tå), där de som inte var jordägare (torpare backstugusittare) kunde få tillåtelse att uppföra sina hem. Under geocachingturen letade vi inte bara efter traditionella bukar, det fanns även multis och en final att hålla ögonen öppna efter. Det ”tvingade” oss att stanna och läsa på varje skylt vi passerade, något jag tyckte var utomordentligt trevligt. I Faledreven genomfördes en torpinventering under 1950-talet och skyltarna, gjorde i metall, sitter ännu kvar. Men det finns också moderna, mer utförliga beskrivningar vid några av torpen.

Till vänster en modern informationsskylt och till höger den äldre modellen av skylt.
Kartan är hämtad från: http://faledreven.se

Detta område var under 1800-talet mycket tätbefolkat, det inser man snabbt vid en vandring i området. Men det var inte första gången i vår historia som denna trakt lockade människor att slå sig ned här. Det finns stora mängder lämningar även från andra perioder i form av stensättningar och gravhögar. Man har totalt funnit 165 fornlämningar, däribland fyra gånggrifter samt en hällkista från stenåldern. Stenålderslämningarna är ganska få, det är istället gravar från brons- och äldre järnålder som dominerar. Som på så många ”utmarker” som varit befolkade under brons- och järnålder inträffade en minskning av befolkningen vid övergången till yngre järnålder. Idag har forskningen återvänt till en gammal förklaring, men underbyggd av nya vetenskapliga resultat, nämligen Fimbulvintern! Alltså att en klimatkris orsakade hungersnöd och hög dödlighet, därmed också avfolkning av stora områden. Vill du fördjupa dig finns exempelvis Bo Gräslunds text ”Fimbulvintern, Ragnarök och klimatkrisen år 536-537 e.Kr. tillgänglig på nätet. På engelska finns ”Cooling and societal change during the Late Antique Little Ice Age from 536 to around 660 AD” som är en annan läsvärd text i ämnet. Men alla människor försvann kanske inte från Faludreven under de svåra åren på 500-talet, det finns gravar även från yngre järnålder även om det inte finns några säkra dateringar av dessa då det inte har genomförts några undersökningar av gravarna.

Stensättning vid Fattig Peras torp

En av sevärdheterna utmed vandringen var denna kvadratiska stensättning, alltså en grav. Denna grav låg invid Fattig Peras torp och jordkällaren ligger intill graven, en intressant blandning av olika tidsåldrar.

Kvadratisk stensättning, här blev det dessutom fika!
En hög från bronsåldern.

Bronsåldershögen, (RAÄ-nummer Segerstad 84:1) beskrivs enligt följande i Fornsök: ”Hög 24-25 m diam och 1,6 m h. I ytan relativt talrika synliga och kännbara stenar 0,2-0,4 m st. Mittstensättning, 11 m i diam och 0,2-0,4 m h. Övertorvad med talrika 0,2-0,5 m st stenar i ytan.Kantkedja (tydligast i SSV-NV) 0,2-0,4 m h av 0,6-1 m l stenar. I ÖSÖ är en närmast kvadratisk grop 3 m i sida och 0,6 m dj, delvis fylld med sten. Beväxt i kanten med ett 20-tal unggranar, i övrigt ett par små lövbuskar. Högen är klart begränsad med ovanstående mått i V och Ö men möjligen ligger krönet och mittstensättningen förskjutna något mot V. Även materialet i yttre delarna är avklart enhetlig fornl- karaktär. Röjd i mittpartiet och skyltad vid vägen. Kanten otydlig p g a unggrans vegetation.” Detta var en av dagens stora upplevelser!

TMR68 lär sig mer om kilstenar!
Visdomsord som även geocachare bör ta till sig!

Hur gick det då med själva burkletandet? För det mesta gick det utan problem! Men det var även en del utmaningar där sökandet blev ganska långvarigt och i en del fall hittades inte någon burk. Extrema mugglare med skogsmaskiner hade ”förändrat” en plats rejält och i något fall kunde man misstänka att djur hade dragit iväg med burken. Förutom loggandet av traditionella burkar förekom även en del pusslande.

Dags att lägga pussel!

Molnen hade varit täta hela dagen men plötsligt började det bli än mörkare ovan våra huvuden och det började falla stora droppar.

Regnet har nått fram!

Tidvis kom det ganska rejält med regn och både skogen och vi blev allt blötare, men det gick inte att avbryta på grund av lite regn, troligen krymper man inte – men rostar gör man kanske?

Skönt med lite tak över huvudet!

Vid en av burkarna hittade vi även en loggbok som var från för-geocaching-tid, eller borde kanske cachen få sitt publiceringsdatum satt till 1995….

Ute i terrängen stötte vi även på platser som borde vara något för den händige att sätta tänderna i! Rejält förfallna hus och andra konstruktioner ute i markerna.

Renoveringsobjekt?

Slutligen gick vi ändå i mål och kunde påbörja hemfärden, givetvis förbi en och annan burk.

Ett kort stopp utmed vägen, blöta och frusna efter allt regn och blöt skogsmark!
En sista stenåldersgrav fick avrunda resan denna dag!

Det var en dag med långa vandringar och mycket burk, men framförallt många fina historiska miljöer. Det gjorde att det kändes mindre tungt när vattnet rann rakt igenom alla kläder, blötare kunde vi knappast ha varit, men inte nöjdare heller!

1 kommentar

  1. Vad kul att ni uppskattade vandringen längs Faledreven. Som CO till den var det en trevlig läsning. Ett fantastiskt område som inte var helt lätt att gömma burk i pga alla fornlämningarna.
    Bojip

Kommentarer är stängda.