Det här zer-bra ut…

Enligt Ne.se ärzebror, tre nutida arter i hästdjurssläktet Eʹquus: bergssebra, grevysebra och vanlig sebra eller burchellsebra, samt den i sen tid utdöda arten kvagga. Alla har svartvitrandig kropp, kvagga och chapmansebra (underart av vanlig sebra) dock med brunsvarta partier utan ränder. Sebror lever i östra och södra Afrika. De olika arterna kan skiljas åt bl.a. på rändernas bredd, men även inom en art har varje individ ett unikt mönster. Den randiga kroppen har förklarats som ett sätt att förvirra predatorer, som ett skydd mot tsetseflugor (vilka söker sig till enfärgade djur) eller helt enkelt som igenkänningssignal till andra sebror. Se bild hästdjur (vanlig sebra) respektive savann (sebror och gnuer). (Nationalencyklopedin, sebror. http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sebror

Men denna det stora uppslagsverket har missat något viktigt, det finns dylika djur på närmare håll än Afrika (och jag avser inte Borås djurpark). Det finns randiga djur i den djupa urskogen invid Puketorp, därför gav jag mig denna regniga oktoberdag ut på en kortare jakt för att ze om jag i zkoogen kunde hitta ”Ze bra i ZkOOgen”.

När jag nådde platsen där detta djur senast synts till så kunde jag knappt tro att här betade randiga fyrbenta kreatur men efter en stunds sökande lyckades jag ze något miztänkt bland träden. Ze på… sa Hallén och slickade sig om munnen, ännu en burk var loggad.