Vid Vänerns strand

Idag gav sig team H I T (Hallén, Ingabo, TMR68) ut på äventyr. Målet var att klara av några vandringsserier i trakten av Vänersborg. Vi började med ”Skräcklan Letterbox” som kombinerades med ett antal traditionella burkar.

I den stora hamnen väntade vi oss att minst 50 hamnvakter med tillhyggen skulle komma rusande när vi försökte logga burken, det var åtminstone TMR68:s bild av den förväntade utvecklingen. Men hamnvakterna uteblev, det var trots allt röd dag så dom var väl lediga.

Här hittades inte någon burk!
Vi var framgångsrika och blev inte några måltavlor!

Efter ytterligare några hittade burkar kom vi fram till ”Axel W Erikssons väg”, en mindre serie som vi givetvis tänkte ge oss på. Vill du läsa om äventyraren Axel W Eriksson, följ denna länk till Svenskt biografiskt lexikon. nummer 4Vi hittade de flesta av burkarna förutom på i serien där endast loggremsan återfanns.

Logg utan burk.

Hela serien inklusive finalen klarades av och därefter gick vi tillbaka mot centrala Vänersborg igen utmed väg och järnväg, ivrigt loggande det vi kunde.

Ingen rondellhund, men väl en rondellgård med kor…

Det blev nu en kortare förflyttning upp till Skidstugan, men först ett stopp vid ”Gateway to the Ancient Sands” men där hade vi dessvärre inte någon framgång.

Vad händer här…?

Vandringen kring Skidstugan gick däremot bra och samtliga 14 burkar kunde letas fram. Därefter hann vi bara med ytterligare en ytterligare cache innan det var nödvändigt att vända åter mot våra sydliga geocachingbastrakter. En trevlig och givande dag med dryga 18 kilometers vandring och 43 hittade burkar.