Efter sommar kommer vinter

Dagen hade börjat med att fira ”AUSTRALIA DAY 2018 i LERUM”, ett äkta sommarevent med glass i håret och bad under broarna över Säveån, eller snarare en logg i eventets loggbok. När eventet var slut reste team H I J T (Hallén, Ingabo, Jsson, TMR68) österut i riktning mot regnets huvudstad Borås, åtminstone byggde vi upp dessa blöta förväntningar rejält under inledningen av färden. Vi inledde dagens burkjakt med en historisk multi ”ALF – RIP”. Cachebeskrivningen är väl värd att återge här.

Soldaten Anders Alf föddes 1787. Han begravdes i Nårungas kyrkogård 1976; alltså nästan 200 år senare!
Varför? Jo för att:

Alf hade svårt att försörja sin familj och tvingades en sommar 1847 att stjäla lite korn från ett sädesfält tillhörande sin egen kapten som han tjänstgjort under. Olyckligtvis blev han tagen på bar gärning och skulle följande dag ställas inför rätta. Straffet som skulle utdelas var om inte hängning åtminstone 40 piskrapp som säkerligen skulle göra Alf invalid. Alf kom under kvällen hem till sin familj och tillsammans med sin fru bestämde han att allt skulle bli bäst om han tog sitt liv. Då skulle han slippa rappen och hans familj skulle få medlidande och möjlighet att klara svälten. Det hela resulterade i att han från sitt boende (ALF – Boendet) i natten gick ut till Trollö sjö och dränkte sig, medan hans fru såg på.

På den tiden fick man inte begravas i vigd jord om man begick självmord. Därför begravdes ALf i Trollö mosse (ALF – 129 år i Mossen). Tiden gick, och över 100 år senare bestämdes det av Nårungas församling att soldaten Alf trots allt var värd en begravning i vigd jord. Hans, i mossen välbevarade, kropp togs därför år 1976 upp och jordfästes vid Nårunga kyrka.

Hämtat ur Där stigarna tar slut av Håkan Sandstedt.

Här vilar Alf! Texten på gravstenen har tagits bort för att inte skapa en spoilerbild!
Ett TB-hotell har hittats.

Det skulle bli ganska mycket bil-caching denna dag och inte speciellt mycket vandring då de gemensamt otagna burkarna låg minst sagt utspridda i landskapet. Men ett litet kluster här och ett annat där ger snart en och annan burk till samlingen!

En riktigt pastoral vy med två geocachare i hagen….

Nog nappade det även idag…

Ibland händer det att två burkar hittas på nästan samma plats, det kan leda till lite förvirring!

Både Ingabo och Jsson hävdade att dom hittat cachen, men det var i Jssons burk som FTF-loggen fanns, den andra var en ersättningsburk.
Skum plats….
Jsson har hittat en boll, vad gör man med en sådan?

Ytterligare en historisk plats med tillhörande multi-cache som fick besök denna dag var ”Stärkelsefabriken vid Vänga Kvarn”. Kvarnen och fabriken har givetvis sin egen hemsida (se länk). Där beskrivs platsen enligt följande.

Sedan urminnes tider har det funnits kvarnar vid Säveåns vatten och 1849 gjordes det en ansökan om att få bygga en större kvarn. Trots hårt motstånd från andra kvarnägare i trakten,

fick Vänga kvarn byggas 1850.

Byggnaden brann ner på 1860-talet men återuppbyggdes igen.

 

År 1934 byggdes kvarnen om och drivkraften ändrades från vattenhjul till turbingång och på 60-talet gjordes en tillbyggnad då spannmålstorkar installerades.

 

Hösten 2011 renoverades de två tvillingturbinerna och anläggningen drivs idag till största del av egenproducerad el.

”Sedan urminnes tider” går nog att tidfästa lite bättre. Kvarnar spreds över norra Europa under 900- och 1000-talet, det är vid den tiden som de äldsta kvarnarna kom även till detta område. Om denna kvarnplats tillhörde det tidiga skedet eller ej går förmodligen att undersöka, men ligger något utanför ramen för dagens berättelse.

Kan detta vara landets kortaste järnväg? Ingabo, TMR68 och Jsson tycks spåra efter något….

Även om dagarna nu är något längre så kommer ändå mörkret krypande över burkarna och lamporna får plockas fram för att deras hålor skall avslöjas. Jsson prövade en helt ny pannlampa som verkade fungera till belåtenhet denna eftermiddag.

Kommer bussen hit tro?

När det är mörkt passar det givetvis utmärkt att fira Lucia, lite för tidigt eller möjligen något för sent.

TMR68 tränar på luciasången!

Kvällen avslutades i trakten Fristad, ett stenkast från Borås, givetvis så började ett snöblandat regn falla över oss när de sista burkarna skulle loggas för dagen. Förväntningarna infriades alltså!

Något över 50 burkar blev det för alla under dagens tur, vilket vi givetvis måste vara nöjda med.