Halvdöda fallet och den försvunna burken

Enligt ett rykte skulle det under den rådande torkan vara lämpligt att lösa ett olöst fall. Detta fick mig att ge mig av österut denna söndag med siktet inställt på ”Fallet med fallet i fallet”. Det visade sig att ryktet var rätt och riktigt, fallet var nästan helt utplånat och kunde därmed lösas utan några nämnvärda problem! (idag det vill säga….)

Här brukar man nog inte kunna placera burken i samband med loggning!

Lite högre upp i bäcken har kvarndammen nu påträffats, Strängsmossen visade sig vara vattenmagasinet som drev kvarnarna som låg nära Oxledsskolan. Jag passerade förbi denna kvarndamm efter framgångsrikt loggning och fortsatte vidare österut. Det fanns nämligen ytterligare ett uppdrag denna dag.

Min egen burk, ”(K15) Räfves kärr”, har inte hittats på länge, hög tid för CO att göra ett besök! Det innebar dessutom en liten motionspromenad kring Kåsjön. Det visade sig att burken saknades, en ny fick därmed placeras ut. Därmed var uppdraget klart för denna dag!