Nationaldagscaching

En ledig dag mitt i veckan innebar att team H J T (Hallén, Jsson, TMR68) bestämde sig för att åka ut på en tur i det vackra sommarlandskapet. Det var två huvudområden under dagen, Hol och Vårgårdatrakten med några vandringar och ”ströburkar”.

Hols kyrka, vi utgick från parkeringen för att gå mot dagens första vandringsled.

Holleden” var alltså dagens första mål. Där var var jag senast i samband med ”International Geocaching Day: Event i Hol” 17 augusti 2013, men sedan dess har flera nya burkar kommit ut i området.

Utmed hela sträckan fanns det inte bara burkar, utan även lämningar från de många torpen som en gång funnits i det då tätbefolkade området. Det är en utmärkt kombination att både leta burk och få veta mer om ett områdets historia, som trogna läsare här känner till så är det en form av caching jag tycker bäst om!

TMR68 tar ett grepp om skylten….

Det blev en fin vandring i blandad terräng och lämningar av många små torp. Det mesta gick bra utan allt för långvariga sökanden, med undantag av den sista burken ”Holleden – Svampen” där vi letade länge utan resultat.

En av många lämningar efter torp i området.

Nu återvände vi till bilen och åkte vidare mot den lilla serien ”Världens cache”. Där blev det några delcacher men finalen lyckades vi inte räkna fram då det fanns oklarheter i informationen i cacherna, bland annat en flagga som bleknat så mycket av inte kunde få fram dess färger, vilket var avgörande för att hitta lösningen. Men några loggar blev det allt innan vi åter rullade vidare mot ett nytt skogsområde. ”PÅSK I VÅRGÅRDA” samt några närliggande burkar var målet och de flesta, utom en mycket högt placeras burk kunde snabbt hittas. En och annan överraskning blev det också….

Är det någon som försöker att sko sig?

Dagens sista cachingområde var Tånga hed, där hade Jsson varit tidigare men hon fick vackert vänta medan vi övriga loggade dessa!

Framgången på Tånga hed var blandad, men några nya loggar blev det allt. Därtill var det en mycket vacker kväll där kreaturen tittade nyfiket på oss från de gröna fälten.

Efter ett par stopp utmed vägen hem blev dagens skörd 42 hittade cacher och våra vandringar blev på lite över två mil.