På besök hos Kata – geocaching i historiska marker

Vissa geocachingturer är mer givande än andra och vissa dagar ser man fram emot mer än andra, idag var det en dag som jag hade höga förväntningar på – och dessa infriades! Team H J T (Hallén, Jsson, TMR68) reste först mot Skara, en stad med lång historia som vi besökt flera gånger under sommaren. Men nu skulle vi rensa upp lite bland gamla och nya burkar.

Kanske kan även denna byggnad en gång bli föremål för en arkeologisk undersökning!
Geocachare älskar parkbänkar – men sitter sällan på dessa av någon anledning!

Efter denna uppvärmning nådde vi fram till dagens viktigaste punkt, eventet KATA i Varnhem.

Vi började med att signera loggboken innan vi hade tid för en kortare lunchmåltid och en liten rundvandring i området innan vi skulle hem till Kata på besök. Utställningen Kata gård öppnade i maj 2017 och är resultatet av flera års utgrävningar som nu har tvingat fram en revidering av historieskrivningen. Tidigare har kristnandet av Västergötland ofta förknippats med Olof Skötkonung, men det visar sig genom resultaten från denna undersökning att området redan var kristet sedan minst 150 år. Det förklarar att den kristne kungen hade sin starkaste maktbas i detta landskap. Det visar också styrkan i inflytandet från Danmark vid denna tid. För en fyllig skildring av utgrävningarna och deras betydelse för vår historieskrivning rekommenderas Vetenskapens värld i SVT-play via denna länk. (tillgängligt till den 12 januari 2019).

Eventdeltagare samlade kring den upptäckta stenkyrkan, nedanför ligger kryptan. Ett rum som funnits här i tusen år.
Kryptan, längst bort i bild syns altaret.
Vi fick lyssna till en mycket bra föreläsning, enbart för oss som var på eventet.
Genom glasgolvet kunde man se gravar och andra fynd kring kyrkan. Här vilar ännu den mäktiga vikingatida kvinnan Kata.
Modell som visar den första träkyrkan på platsen, den låg på samma plats som den senare stenkyrkan.
Stenkyrkan i Varnhem, en av landets äldsta stenbyggnader.
Över fyndplatsen har denna byggnad uppförts för att skydda lämningarna och skapa ett besökscenter.

Under lång tid har Varnhems klosterkyrka varit den stora attraktionen för besökare, men genom denna nya upptäckt kan man misstänka att hela området blivit än mer attraktivt för historieintresserade resenärer och att den lilla höjden med kyrkan blir populärare än någonsin.

Varnhems klosterkyrka.

Här får du möjlighet att besöka klosterkyrkan i Varnhem virtuellt:

Inne i kyrkan finns en av det svenska rikets mer kända personligheter i sin grav, men även högt uppe på en av väggarna blickar ännu Birger jarl ned på var och en som kommer på besök. Varnhem var en gång i tiden en mycket betydelsefull plats för det ganska nya riket Sveriges maktelit.

Birger jarl

 

Ett stort och varmt tack till eventarrangörerna, hoppas att det går att anordna fler event där vår historia är temat. Ty, som jag brukar hävda är historiska platser och geocaching den absolut bästa kombinationen!

Efter eventet gav vi oss åter ut på tur bland burkarna i det vackra kulturlandskapet. Vi missade helt att det skulle publiceras nya burkar i samband med eventet, men det ger oss å andra sidan möjligheten att återvända!

Att leta under stora stenar och vid små träbroar det tillhör geocachingens vardag.

Här blev det dock inte något fynd.

Ekorren klättrar i granen skulle signera loggbok..

Alla geocachingdagar har ett slut, så även denna. Det märks att vi närmar oss hösten då lamporna måste plockas fram allt tidigare för att hitta burkarna. De sista av dagens cacher plockades efter att solen gått ned och vi var på hemresa.